Προσωπικό ΙΠΤΗΛ

Κύριο Επιστημονικό Προσωπικό

Διευθυντής ΙΠΤΗΛ, Ερευνητής Α'

Δρ. Ι. Κομπατσιάρης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.9

Τηλ.: +30 2311 257774

Περισσότερα

Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ, Ερευνητής Α'

Δρ. Δ. Τζοβάρας

Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Α

Τηλ.: +30 2311 257777

Περισσότερα

Ερευνητής Α' Βαθμίδας

Δρ. Π. Δάρας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.19 Α 2.10

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 156) +30 2311 257755

Περισσότερα

Ερευνητής Α' Βαθμίδας

Δρ. Β. Μεζάρης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.11

Τηλ.: +30 2311 257770

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Κ. Βότης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.8

Τηλ.: +30 2311 257722

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Σ. Βροχίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Τηλ.: +30 2311 257754

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Δ. Γιακουμής

Κτήριο Α - Γραφείο 1.9

Τηλ.: +30 2311 257707

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Ν. Γραμμαλίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.14

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 112)

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Κ. Δημητρόπουλος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.14

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 115)

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Α. Δρόσου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.9

Τηλ.: +30 2311 257732

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Δ. Ζαρπαλάς

Κτήριο Β - Γραφείο 0.18

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 145)

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Δ. Ιωαννίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.8

Τηλ.: +30 2311 257750

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Δ. Κεχαγιάς

Κτήριο Α - Γραφείο 2.14

Τηλ.: +30 2311 257716

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Σ. Μαλασιώτης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.13

Τηλ.: +30 2311 257776

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Ι. Μανάκος

Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Τηλ.: +30 2311 257760

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Σ. Νικολόπουλος

Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Τηλ.: +30 2311 257752

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Σ. Παπαδόπουλος

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Τηλ.: +30 2311 257772

Περισσότερα

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

Δρ. Ε. Πεχλιβάνη

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2311 257751

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Γ. Γραββάνης

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Ζ. Δουλγέρη

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Αναπλ. Καθ. Δ. Ζήσης

Τηλ.: +302281097146

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Επικ. Καθ. Α. Κοράκης

Τηλ.: +30 2421 306070

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Η. Κοσματόπουλος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2A

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 132)

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Επικ. Καθ. Σ. Κρηνίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2311 257764 (εσωτ. 764)

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Επικ. Καθ. Ι. Κωσταβέλης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2311 257782

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Επικ. Καθ. Γ. Μεδίτσκος

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2311 257734

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Επικ. Καθ. Π. Πετραντωνάκης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Τηλ.: +30 2311 257804

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Γ. Ροβιθάκης

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Κ. Ταραμπάνης

Τηλ.: +30 2310 891578

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Επικ. Καθ. Κ. Τσογγάς

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2311 257782

Περισσότερα

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Α. Χατζηγεωργίου

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Kr. Livitckaia

Κτήριο Α - Γραφείο 1.3β

Τηλ.: +30 2311 257825

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Αλεξιάδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Αξενόπουλος

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257801

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ε. Αποστολίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Τηλ.: +30 2311 257744

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Βαφειάδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.14

Τηλ.: +30 2311 257779

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ι. Βιόλος

Γραφεία ΙΠΤΗΛ Αθήνας, Μαρούσι

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Βρέτος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 133)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Κ. Γεωργιάδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.3

Τηλ.: +30 2311 257737

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Η. Γιαλαμπουκίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Τηλ.: +30 2311 257810

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Γκάτσικος

Κτήριο Α - Γραφείο 0.10

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Δ. Γκιλιόπουλος

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Δαμιανού

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β17

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Δημητρίου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +302311257797

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Δήμου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.19

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 277)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Σ. Διπλάρης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2311 257778

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Δούρβας

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2311257727

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Ζαχαράκη

Κτήριο Α - Γραφείο 9

Τηλ.: +30 2311 257792

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Ζερζελίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 1.1

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 118)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Σ. Ζήκος

Κτήριο Α - Γραφείο 2.14

Τηλ.: +30 2311 257779

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Κ. Ιωαννίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.2

Τηλ.: +30 2311 257721

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Φ. Καλαγάνης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.2

Τηλ.: +30 2311 257766

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Η. Καλαμαράς

Κτήριο Α - Γραφείο 1.7

Τηλ.: +30 2311 257715

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κα Μ. Καλτσά

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Καπούτσης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β17

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Κλαδοβασιλάκης

Κτήριο Α - Γραφείο Μονάδα Προσθετικής Κατασκευής (AMU)

Τηλ.: +30 2311 257813

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Χ. Κόρκας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2Α

Τηλ.: +30 2310 464160 εσωτ.132

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γ. Κούγκα

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Χ. Κουζινόπουλος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: 2311 257728

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Κ. Κουκάρας

Τηλ.: +302311257532

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Χ. Κουτλής

Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Τηλ.: +30 2310 457808

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ε. Κοψαχείλης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257742

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Χ. Κυφωνίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.3β

Τηλ.: +30 2311 257713

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Δ. Κωνσταντινίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 1.2

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 151)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Κ. Κωνσταντουδάκης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 135)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Β. Κώστη

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ι. Λαζάρου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Τηλ.: +30 2311 257739

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Λάλας

Κτήριο Α - Γραφείο 2.14

Τηλ.: +30 2311 257779

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Κ. Λουμπόνιας

Κτήριο Δ (Balkan Center)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Μακρής

Τηλ.: +30 2421 306070

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ι. Μαριόλης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2311 257768

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ι. Μιχαηλίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2A

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 127)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γ. Μπάλτσου

Κτήριο Α - Γραφείο 2.3

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Π. Μπιζόπουλος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Τηλ.: +30 2310 464 160

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Π. Μπουντζής

Κτήριο Α - Γραφείο 0.10

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Σ. Μυλωνάς

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Η. Μωυσίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Θ. Ξιφιλίδης

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Β. Οικονόμου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.10

Τηλ.: 2311257784

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Κ. Παλαπανίδης

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.1

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Παπαδόπουλος

Κτήριο Α

Τηλ.: +30 2111069580

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Χ. Πατσωνάκης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.9

Τηλ.: +30 2311 257705

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γ. Ρήγας

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Σαρρής

Γραφεία ΙΠΤΗΛ Αθήνας, Μαρούσι

Τηλ.: +30 2111069520

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Σ. Σέγκουλη

Κτήριο Α - Γραφείο 1.9

Τηλ.: +30 2311 257714

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Θ. Σεμερτζίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257803

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Μ. Σιάββας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Β. Σολαχίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Τηλ.: +30 2311 257 804

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γ. Σπανός

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: +30 2311 257733

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Σταυρίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257761

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Ν. Στυλιανού

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Π. Συμεωνίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.9

Τηλ.: 2311 257705

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γ. Τάτσης

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Β. Τάτσης

Κτήριο Α

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Μ. Τζελέπη

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Τριανταφυλλίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Φ. Τσαλακανίδου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.11

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 126)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Θ. Τσικρίκα

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Τηλ.: +30 2311 257793

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Δ. Τσουκαλάς

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: +30 2311 257761

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Γ. Τσουμάνης

Κτήριο Α

Τηλ.: -

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Φιλοθέου

Κτήριο Α

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Π. Φλέγκας

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Δ. Χατζάκου

Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κος Γ. Χειμαριώτης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Δ. Χορόζογλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B 17

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 129)

Περισσότερα

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Δρ. Α. Χριστοδουλίδης

Κτήριο Α

Τηλ.: +30 2311 257802 (εσωτ. 250)

Περισσότερα

Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι

Μεταπτυχιακός Υπότροφος

Κος Χ. Νιαβής

Περισσότερα

Βοηθοί Έρευνας

Βοηθός Έρευνας

Κος Ar. Domi

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Αγαπητός

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: 231 125 7821 (εσωτ. 821)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Αγγέλης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Σ. Αγγελίτση

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Αγγέλου

Κτήριο Β

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Αθανασάκης

Κτήριο Α - Γραφείο A

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Κ. Αλεξανδρίδου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 132)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Έ. Αλμαλόγλου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Αλμπάνης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.16

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 119)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Αναστασοβίτης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Αντάμης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Αντζουλάτος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Αντωνιάδου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Τηλ.: +30 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Λ. Αποστολίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.8

Τηλ.: +30 2311 257806

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Αποστολίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.2

Τηλ.: +30 2311 257721

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Αποστολίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Τηλ.: -

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Αποστολίδης

Κτήριο Β

Τηλ.: 2310324226

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Αρβανίτη

Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Αυγερινός

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Βακάκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Βαλασίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Βαμβακάς

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2A

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Θ. Βαρελάς

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Βασιλειάδης

Κτήριο Β - Γραφείο 1.17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Βελισκάκη

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β11

Τηλ.: 2311257728

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Βουλγαρίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +30 2311 257795

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Βροχίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Γαλανόπουλος

Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Τηλ.: +30 2311 257739

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Γεροβασίλης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.3A

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Γεωργαλής

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257763

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Γεωργιάδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Γεωργιάδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Γιαγκούδης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Τηλ.: +30 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Γιαννακέρης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257742

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Γιαννόπουλος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο C

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Γιαπαντζής

Κτήριο Α - Γραφείο 09

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Γκαϊδατζής

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Γκαρίπης

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Γκαρμπούνης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.12

Τηλ.: Email: ggkarmpounis@iti.gr

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Γκεβρέκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B.17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Γκέκας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Τηλ.: +30 2311257710

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ι. Γκίκα

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 169)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Β. Γκίτσας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 149)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Γκουντάκος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Γλυκός

Κτήριο Α - Γραφείο 2.14

Τηλ.: +30 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Γραμματικοπούλου

Κτήριο Β - Γραφείο 1.2

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 118)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Γρηγορόπουλος

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Γρυπιώτης

Κτήριο Δ (Balkan Center)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Λ. Γυμνόπουλος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 124)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Δαφνάκης

Κτήριο Β - Γραφείο 1.11

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Δεβρελής

Κτήριο Α - Γραφείο 0.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Δεμερτζής

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257801

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Δημανίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Δημαρά

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Δημητριάδου - Πανίδου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Τηλ.: +30 2310 464 160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Δήμου

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.01

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Μ. Διαμαντάκη

Κτήριο Β - Γραφείο 0.15

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Διαμαντάκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 0.01

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Δόλιας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B 17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Φ. Δουγαλή

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Δουμάνογλου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 149)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Δρακούλης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 149)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ι. Δρυμπέτα

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Ελευθεριάδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Εμβολιάδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β21

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Δ. Ευαγγελινού

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 142)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Ζαμίχος

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +30 2311 257955

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Ζαμπόκας

Κτήριο Α - Γραφείο 1.7

Τηλ.: +30 2311 257 747

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Ζαπάρας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Κ. Ζαφειρούλη

Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 116)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Ζέλτση

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Ζιούλης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.16

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 119)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Ησαϊογλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Θ. Θεοδωρίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.3

Τηλ.: -

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Θεοδωρίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Τηλ.: +30 2315 152913

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Τ. Θεοδώρου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +30 2311 257809

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Καλαφατίδης

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Καλίτσιος

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257803 (εσωτ. 803)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Καλογερόπουλος

Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Τηλ.: +30 2311 257711

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Καλογιαννίδης

Κτήριο Δ (Balkan Center)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Η. Καλουπτσόγλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Καλπάκης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2311 257807

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Καλφούτζος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Καμαδάνης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.15

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 131)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Καμάρης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +30 2311 257795

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Κανλής

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257761

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ά. Κανλής

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Καραβαρσάμης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Τηλ.: 2310464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Καραβίδας

Κτήριο Α - Γραφείο Smart Home

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Καραγεωργοπούλου

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Καραγεώργος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Τηλ.: +30 2310 464160 (135)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Καρακώστας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Τηλ.: +30 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Καρακώττας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Καρανάσσος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Καρανταΐδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Καργάκος

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Καστέλλος

- Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257802 (εσωτ. 250)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Κατσαρός

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257 (799)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Κατσάτος

Κτήριο Α

Τηλ.: +30 2310 474128

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Κατσέλη

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +302311257713

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Κατσίκης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Τηλ.: +30 2311 257711

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Κατσιλίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 802)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Καφαλή

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Καψάλης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Τηλ.: +30 2311 257710

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Κετζάκη

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257761

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Κετσετσής

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Κιάτος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Κίλης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β11

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Κιόρογλου

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Κλωνής

Κτήριο Β - Γραφείο Β18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ά. Κοκτσίδου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2311 257734

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Κόλτσιος

Κτήριο Β - Γραφείο Β12

Τηλ.: 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Κολώκας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Θ. Κοντοδίνα

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Δρ. Ι. Κοσκινάς

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Κουκάρας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Η. Κούλαλης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Κούτρας

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Κρασανάκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Κυριακίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2

Τηλ.: -

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Κυριακού

Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Τηλ.: +30 2421 306070

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Κυρτσόγλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Κωστόπουλος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.15

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Κωτσιόπουλος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β.18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Λαζαρίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257803

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Λαζαρίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2311 257820

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Λ. Λαζαρίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257803

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Λαζαρίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Λαλούμης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257763

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Λεβεντάκης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.2

Τηλ.: +30 2311 257721

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Λέλης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 116)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Λ. Λεοντάρης

Κτήριο Β

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Λεπεντσιώτης

Κτήριο Α - Γραφείο 04

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Λ. Λιάτσας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Λιθοξοΐδου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +30 2311 257809

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Λόης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Β. Λώλης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Μάζη

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Μακαρατζής

Κτήριο Α - Γραφείο 0.0

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Μάλλιας

Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου - Γραφείο 305

Τηλ.: +30 24210 35752

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Μανωλοπούλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Θ. Μαρινοπούλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18

Τηλ.: 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Μαρτινοπούλου

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Μεγγίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Π. Μεδεντζίδου

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257802

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Μ. Μηνοπούλου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Μιχαηλίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2A

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Μιχαηλίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.15

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Μόσχος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257792

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Μουμτζίδου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Τηλ.: +30 2311 257746

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Μουσικός

Κτήριο Β - Γραφείο 0.16

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Μπαδέκα

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Μπαλαγιάννης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Μπάρμπας

Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Ιωαννίνων

Τηλ.: +30 2651 074528

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Μπατζιάκας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2310 257763

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Μπάτζιου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257763

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Μπατσιούλας

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Μπέζας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Μπέζας

Κτήριο Α

Τηλ.: 2651024018

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Μπιλιούσης

Κτήριο Β - Γραφείο 08

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Μπιντούδη

Κτήριο Β - Γραφείο B

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Μπλέκος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Τηλ.: +30 2310 464160

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Μποζίκας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1.2

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Νασούλης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: +30 2311 257733

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Νιζάμης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Νικολαϊδου

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257803

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Χ. Νιώτη

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Ντόβας

Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Τηλ.: +30 2311 257802

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Ντουμανόπουλος

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Τηλ.: -

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Γ. Ξανθοπούλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: +30 2311 257733

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Ξόμαλης

Κτήριο Α - Γραφείο Agile Lab

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Φ. Οικονόμου

Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Ορφανίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.10

Τηλ.: +30 2311 257 785

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Ουζούνης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β1.2

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Παλαιοχωρινός

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B.17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Κ. Παντελίδου

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Παντράκη

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Παπαδάμ

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Παπαδημητρίου

Κτήριο Α - Γραφείο 1

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Παπαδόπουλος

Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ό. Παπαδοπούλου

Κτήριο Α - Γραφείο 2.2

Τηλ.: +30 2311 257766

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Γ. Παπαδοπούλου

Κτήριο Β - Γραφείο 13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Παπάζογλου-Χαλικιάς

Κτήριο Α - Γραφείο 1.8

Τηλ.: +30 2311 257806

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Παπαϊωάννου

Κτήριο Β

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Παπαπροδρόμου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Η. Παπαστράτης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Παπαχρήστου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +30 2311 257741

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Πασταλτζίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Πατενίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Τηλ.: 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Πάττας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.8

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Μ. Πεγιά

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Γ. Πελέκα

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Πέννας

Κτήριο Β - Γραφείο 011

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Πεντεφούντας

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Πετσάνης

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Πολίτης

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Πολυμενάκος

Γραφεία ΙΠΤΗΛ Αθήνας, Μαρούσι

Τηλ.: +30 2106014816

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Πολυχρονιάδης

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Πορφυρίου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Πρίντεζης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Ράπτης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Ράπτης

Κτήριο Α - Γραφείο 0.04

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Φ. Ρίζου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Σ. Ρίζου

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Ρούβας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Σαϊνίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Τηλ.: +30 2310 464135 (εσωτ. 135)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ζ. Σακελλαρίου

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Σαλαμάνης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Σαμαράς

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ι. Σασιλιόγλου

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Θ. Σεραφείμ

Κτήριο Β

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Σιδερίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2310 498478

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Σιώπης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Τηλ.: +30 2311 257796

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Β. Σιωπίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Σκαλτσής

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Τηλ.: +302311 257701

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Σκαρτάδος

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Σκουμπέρδης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257799

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Σουγλές

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Τηλ.: +30 2311 257710

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Σουκαράς

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Σπάρταλης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Σπύρου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1.1

Τηλ.: 2311 257 (788)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Σταθόπουλος

- Γραφείο Β.17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Σταλίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Τηλ.: +30 2311 257 (799)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Σταυρόπουλος

Κτήριο Α - Γραφείο 1.9

Τηλ.: +30 2311 257729

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Στεργιούλας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Β. Στερζεντσένκο

Κτήριο Β - Γραφείο 0.15

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 149)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Στεφανίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 142)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Στεφανόπουλος

Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.0.8

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Σ. Συμεωνίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Τηλ.: +20 2311 257753

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Π. Σφακιανού

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257792

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Σχοινάς

Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Τηλ.: +30 2311 257725

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Σχοινάς

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β11

Τηλ.: +30 2311 257728

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Σχοινάς

- Γραφείο Έξυπνο Σπίτι

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Τζάλλας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο -

Τηλ.: -

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Τζήκας

Κτήριο Β - Γραφείο 13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Τζιάστας

Κτήριο Δ (Balkan Center)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Τιμπλαλέξης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Τούπας

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Δ. Τριανταφύλλου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.7

Τηλ.: +30 2311 257767

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Τρόπιος

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311 257816

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Τσακίρης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: +30 2311 257748

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ν. Τσαλικίδης

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Τσάμης

Κτήριο Α

Τηλ.: +30 2311 257743

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ι. Τσαμπουλατίδης

Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Τηλ.: +30 2311 257773

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Τσανάκας

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Τσανούσα

Κτήριο Α - Γραφείο 10

Τηλ.: 2311257786

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Τσαντήλας

Κτήριο Γ (Γκάνας)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Β. Τσαρτσής

Κτήριο Α - Γραφείο 0.3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Δ. Τσάτσου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.13

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 116)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Τσιάκας

Κτήριο Α - Γραφείο Έξυπνο Σπίτι

Τηλ.: +30 2311 257743

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Τσιακμάκης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Τηλ.: +30 2310 464 135 (εσωτ. 135)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Τσικτσίρης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Τηλ.: +30 2311 257 (799)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Χ. Τσίτα

Κτήριο Α - Γραφείο 1.3

Τηλ.: +30 2311 257724

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Α. Τσίτα

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257761

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Δ. Τσολακίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.2

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 124)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Μ. Τσούρμα

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Ε. Τσώνη

Κτήριο Α

Τηλ.: +30 2311 257701-3

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Τσωτάκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β18

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Κ. Φλεβαράκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Π. Φρασιόλας

Κτήριο Β - Γραφείο 0.16

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ρ. Χαδούλης

Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Τηλ.: +30 2311 257711

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Μ. Χατζάκης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Τηλ.: +30 2311 257733

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Β. Χατζή

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Χ. Χατζηκωνσταντίνου

Κτήριο Β - Γραφείο 0.4

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Π. Χατζηπαναγιωτίδου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Τηλ.: +30 2311257763

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Θ. Χατζής

Κτήριο Β

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Ε. Χατζής

Κτήριο Β - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 169)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Γ. Χονδρογιάννης

Κτήριο Α

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κα Κ. Χρηστάκη

Κτήριο Β - Γραφείο 0.16

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 119)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Χριστοφορίδης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.12

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 166)

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Η. Χρυσοβέργης

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 11

Τηλ.: 2311257733

Περισσότερα

Βοηθός Έρευνας

Κος Α. Ψάλτης

Κτήριο Β - Γραφείο 0.3

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 142)

Περισσότερα

Τεχνικό Προσωπικό

Τεχνικό Προσωπικό

Κος Φ. Γεωργίου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.11

Τηλ.: +30 2311 257775

Περισσότερα

Τεχνικό Προσωπικό

Δρ. Π. Χαραλάμπους

Κτήριο Α

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Μ. Αλιαπούλιου

Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Τηλ.: +30 2311257757

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Α. Βαξεβάνη

Κτήριο Α - Γραφείο 1.3Β

Τηλ.: +30 2311 257794

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Σ. Κατή

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: +302311257809 (εσωτ. 809)

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Κ. Κουγιουμτζή

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Σ. Μαγκουρίτσα

Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Τηλ.: 2421 306 070

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Ε. Μελισσαργά

Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Τηλ.: 2311 257741 (εσωτ. 741)

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Κ. Μπουντανούρ

Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Τηλ.: +30 2311 257701

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Μ. Παπαδοπούλου

Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Τηλ.: +30 2311 257726

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Μ. Ρουκανά

Κτήριο Β - Γραφείο 0.1

Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 152)

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Μ. Σιδηροπούλου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Τηλ.: +30 2311/257702

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Ό. Τσακαλίδου

Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Τηλ.: +30 2311 257703

Περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό

Κα Α. Χατζησάββα

Κτήριο Α - Γραφείο 1.1Γ

Τηλ.: 2311 257723 (εσωτ. 723)

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο