Μονάδα Έξυπνου Σπιτιού

https://smarthome.iti.gr/

To Έξυπνο Σπίτι είναι ένα πρότυπο Ενεργειακό Κτήριο, βασισμένο σε τελευταίας τεχνολογίας δομικά υλικά (μονώσεις, υαλοπίνακες, κλπ.) με «έξυπνες» τεχνολογίες που παρέχουν τη δυνατότητα εξερεύνησης διαφόρων ερευνητικών αντικειμένων ΤΠΕ, από τη Ρομποτική και την υποβοηθούμενη (Τηλε)ϊατρική έως και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης της κτηριακής υποδομής με ταυτόχρονη αυτοματοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το Έξυπνο Ενεργειακό Σπίτι χρησιμοποιείται ως πιλοτικό πρόγραμμα επικύρωσης / δοκιμής των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών που παρέχονται από την ερευνητική κοινότητα γενικά και από το ΕΚΕΤΑ ειδικότερα. Το Έξυπνο Ενεργειακό Σπίτι είναι εξοπλισμένο με ένα δίκτυο πολύ-αισθητήρων που μετράει σε πραγματικό χρόνο σχεδόν όλες τις παραμέτρους που αποτελούν ανοιχτές προκλήσεις ενός σύγχρονου σπιτιού / χώρου εργασίας (ενέργεια, πληρότητα χώρου, υγεία, κλπ.). Η Ρομποτική και ο σύγχρονος εξοπλισμός για Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελούν επίσης μέρος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, και σε συνδυασμό με διάφορες έξυπνες συσκευές και καινοτόμες λύσεις (χρήση του γκρίζου νερού που συλλέγεται, καθαρή μέτρηση, κλπ.) εξοπλίζουν το κτήριο με τις πιο καινοτόμες και ερευνητικά υποσχόμενες τεχνολογίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο