Ινστιτούτο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Από το 2000 αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α).
Μάθετε περισσότερα

nZEB

Smart Home Digital Innovation Hub

Μάθετε περισσότερα
Previous
Next
Ερευνητικές Μονάδες

Οι δύο βασικοί τομείς έρευνας και ανάπτυξης στο ΙΠΤΗΛ, ο Τομέας Υπολογιστικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης και ο Τομέας Πολυμέσων, Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν 7 εργαστήρια:

Τεχνοβλαστοί ΙΠΤΗΛ

Τα μέλη του ΙΠΤΗΛ έχουν προχωρήσει τα τελευταία 7 χρόνια στην ίδρυση 9 spin-off εταιρειών

Υποδομές ΙΠΤΗΛ

Εργαστήριο ταχείας σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων.

Πρότυπο Ενεργειακό Κτήριο με «έξυπνες» τεχνολογίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο