Ερευνητικές Μονάδες

Οι δύο βασικοί τομείς έρευνας και ανάπτυξης στο ΙΠΤΗΛ, ο Τομέας Υπολογιστικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης και ο Τομέας Πολυμέσων, Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν 7 εργαστήρια:

Τεχνοβλαστοί ΙΠΤΗΛ

Τα μέλη του ΙΠΤΗΛ έχουν προχωρήσει τα τελευταία 7 χρόνια στην ίδρυση 10 spin-off εταιρειών

Υποδομές ΙΠΤΗΛ

Μονάδα Προσθετικής Κατασκευής

Εργαστήριο ταχείας σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων.

Μονάδα Έξυπνου Σπιτιού

Πρότυπο Ενεργειακό Κτήριο με «έξυπνες» τεχνολογίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο