Ερευνητικές Μονάδες

Η ενότητα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΙΠΤΗΛ, διευθύνεται από το Διευθυντή του ΙΠΤΗΛ και περιλαμβάνει τις υποδομές του ΙΠΤΗΛ (τις Μονάδες Προσθετικής Κατασκευής και Έξυπνου Σπιτιού) καθώς και τους δύο βασικούς τομείς έρευνας και ανάπτυξης στο ΙΠΤΗΛ: τον Τομέα Υπολογιστικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης και τον Τομέα Πολυμέσων, Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο