Μονάδα Προσθετικής Κατασκευής

Το Ινστιτούτο διαθέτει Μονάδα Προσθετικής Κατασκευής, η οποία ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί ένα σύγχρονο εργαστήριο ταχείας σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων. Σκοπός της είναι η υλοποίηση και ανάπτυξη μεθόδων για τη βελτιστοποίηση των ροών παραγωγής με σύντηξη δεδομένων από διάφορους αισθητήρες προσαρμοσμένους στα σύγχρονα βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας. Με τη χρήση τρισδιάστατων σαρωτών πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση των αντικειμένων και η μοντελοποίηση τους σε 3Δ μοντέλα υψηλής ανάλυσης. Τα παραγόμενα μοντέλα προωθούνται μέσω μια ενιαίας βάσης δεδομένων σε μία πλήρη μονάδα τρισδιάστατης εκτύπωσης που αποτελείται από 3Δ εκτυπωτές με τεχνολογία αιχμής. Με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και βελτιστοποίησης πραγματοποιείται η αυτόματη επιλογή του καταλληλότερου 3Δ εκτυπωτή και εφαρμόζεται η παραμετροποίηση της εργαλειομηχανής για τη βέλτιστη παραγωγή του πρωτοτύπου. Απώτερος στόχος είναι δημιουργία τεχνολογιών σάρωση-σε-εκτύπωση (scan-to-print) δίνοντας έμφαση στη βελτιστοποίηση της εκτύπωσης των πρωτοτύπων λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους σχήματος και όγκου του αντικειμένου, το πάχος του στρώματος εκτύπωσης και τη βέλτιστη επιλογή υλικών με βάση τις μηχανικές ανάγκες του επιθυμητού προϊόντος.

Η έρευνα της μονάδος Προσθετικής Κατασκευής εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθόδων τρισδιάστατης ανακατασκευής μοντέλων μεγάλης ανάλυσης και στη βέλτιστη απεικόνιση και φιλτράρισμα των τρισδιάστατων μοντέλων. Ταυτόχρονα, η ερευνητική προσπάθεια της μονάδας Προσθετικής Κατασκευής βασίζεται στην ανάπτυξη μεθόδων βελτιστοποίησης τρισδιάστατης εκτύπωσης με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την επιλογή, παραμετροποίηση των τρισδιάστατων εκτυπωτών και τη γενικότερη βελτιστοποίηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο