Εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής

https://vcl.iti.gr/

Το “Εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής” ιδρύθηκε το 2008. Το εργαστήριο επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και αρχιτεκτονικών, για εφαρμογές στα πεδία της επεξεργασίας 3Δ/4Δ πληροφορίας, επεξεργασίας εικόνας & βίντεο, όρασης υπολογιστών, αναγνώρισης προτύπων, βιο-πληροφορικής και ιατρικής εικόνας. Πιο συγκεκριμένα η τεχνογνωσία του εργαστηρίου και ενδεικτικές τεχνολογίες που διαθέτει είναι:

  • Υπολογιστική Όραση και Μηχανική Μάθηση σε εφαρμογές ασφάλειας, πρόβλεψης και αντιμετώπισης συμβάντων: περιλαμβάνει ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης κινουμένων αντικειμένων (π.χ. ανθρώπων, αυτοκινήτων, drones) από διαφορετικούς αισθητήρες (είτε μεμονωμένους είτε σε σύζευξη), αναγνώρισης ενεργειών και γεγονότων που καταγράφονται από έναν ή περισσότερους αισθητήρες ταυτόχρονα, εντοπισμού ασυνήθιστων γεγονότων και χωρο-χρονική ανάλυση των γεγονότων αυτών. Επίσης, εστιάζει στη δημιουργία συστημάτων υποβοήθησης αποφάσεων και εξαγωγής αναλύσεων και συσχετίσεων, αξιοποιώντας κατάλληλα τα δεδομένα από την αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, ενεργειών και γεγονότων.
  • Προσαρμόσιμες υπηρεσίες διεπαφής ανθρώπου-μηχανής, καλύπτοντας από μικρές φορητές συσκευές (mobile devices) έως και ανθρωπόμορφες μηχανές (humanoid robots), με εφαρμογές στην προσωποποιημένη μάθηση ανηλίκων και νεαρών ατόμων.
  • Tηλε-εμβύθιση: Το εργαστήριο διαθέτει πλατφόρμα 3Δ καταγραφής κινούμενων ανθρώπων σε συγκεκριμένο χώρο, εξοπλισμένο με αισθητήρες που περικλείουν τον χρήστη, και τεχνογνωσία για την παραγωγή 3Δ ρεαλιστικής ανακατασκευής του χρήστη σε μορφή 3Δ πλέγματος, κωδικοποίηση και συμπίεση σε πραγματικό χρόνο και αποστολή της 3Δ ανακατασκευής μέσω διαδικτύου (5G), επιτρέποντας την επικοινωνία απομακρυσμένων χρηστών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο