Εργαστήριο Γνώσης Πολυμέσων & Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων

https://mklab.iti.gr

Το “Εργαστήριο Γνώσης Πολυμέσων & Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων” ιδρύθηκε το 2007. Το Εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών που περιλαμβάνουν: σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων, ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και κοινωνικών δικτύων και αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής με εφαρμογές σε τομείς όπως ψηφιακά μέσα, υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον. Πιο συγκριμένα, οι κατευθύνσεις του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

  • Μηχανική όραση (Computer Vision) και τεχνικές βαθείας μάθησης (Deep Learning) για ανάλυση και κατανόηση πολυμέσων.
  • Εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data Mining) από Κοινωνικά Δίκτυα, τον Παγκόσμιο Ιστό και Ανοιχτές Πηγές.
  • Σύντηξη και εξαγωγή πληροφορίας από ετερογενή δεδομένα αισθητήρων (Sensor Data Fusion and Information Extraction).
  • Σημασιολογική αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης (Semantics).
  • Τεχνητή νοημοσύνη βασισμένη σε τεχνικές μηχανικής μάθησης και σημασιολογίας (Artificial intelligence based on Machine Learning and Semantics).
  • Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής με βάση εγκεφαλικά σήματα και έρευνα σε εγκεφαλικές λειτουργίες (Brain Research and Brain Computer Interfaces).
  • Διαδραστική αναζήτηση πολυμέσων (Multimedia Information Retrieval) και μηχανές αναζήτησης.
  • Πολυτροπική αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής συνδυάζοντας ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων αισθητήρων (Multimodal HCI).

Το Εργαστήριο έχει αποκτήσει εκτενή εμπειρία στις παραπάνω περιοχές με εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως ψηφιακά μέσα, ειδησιογραφία και παραπλανητικές ειδήσεις, ασφάλεια εγκαταστάσεων, κυβερνο-ασφάλεια, διαχείριση φυσικών καταστροφών, υγεία, υπηρεσίες για έξυπνες πόλεις, περιβάλλον, πολιτισμός, εκπαίδευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο