Εργαστήριο Δικτύων & Επικοινωνιών

Το “Εργαστήριο Δικτύων & Επικοινωνιών” ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002. Το Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στις περιοχές τηλεπικοινωνιών και δικτύων με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα, τις κινητές επικοινωνίες και την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών. Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα ενώ διατηρεί συνεργασίες με εταιρίες μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιο συγκριμένα, οι κατευθύνσεις της ομάδας είναι οι ακόλουθες:

  • Ανάπτυξη και υποστήριξη της ετερογενούς ερευνητικής υποδομής NITOS (https://nitlab.inf.uth.gr). Η υποδομή παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ασύρματους, ενσύρματους, ΙοΤ και Cloud Computing πόρους, για τον πειραματισμό με ανερχόμενες τεχνολογίες και πρωτόκολλα.
  • Έρευνα οδηγούμενη από τον πειραματισμό στον τομέα των ασύρματων κινητών δικτύων 5ης γενιάς (5G), 4ης Γενιάς (4G), WiFi και mmWave επικοινωνιών.
  • Έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών Νέφους (Cloud Computing) και της εικονοποίησης (virtualization) δικτυακών και υπολογιστικών πόρων.
  • Έρευνα στις τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) με την ανάπτυξη νέων πλατφορμών για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με διασύνδεση πολλαπλών ασυρμάτων τεχνολογιών, και την απεικόνιση των μετρήσεων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο