Εργαστήριο Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

https://varlab.iti.gr/

Το “Εργαστήριο Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας” ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα, άριστων προδιαγραφών και πλήρως εξοπλισμένο, εργαστήριο, που επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Το εργαστήριο απασχολεί μία άρτια καταρτισμένη, επιστημονική ομάδα προσωπικού, που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών στον ευρύτερο χώρο της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Στα πλαίσια των ερευνητικών δράσεων του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Έρευνα στον τομέα της εικονικής αναπαράστασης αντικειμένων, της μοντελοποίησης υλικών και τεχνικών προσομοίωσης της αλλοίωσής τους με το χρόνο και με τη χρήση.
 • Έρευνα στον τομέα της αντιστοίχησης πραγματικού και εικονικού κόσμου για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.
 • Έρευνα σε τεχνικές δυναμικής ανάδρασης μέσω αισθητήρων και ενεργοποιητών (actuators) που να αντιδρούν άμεσα στις συνθήκες φυσικής, στην κίνηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και εικονικού κόσμου.
 • Τεχνικές προσομοίωσης φυσικής αλληλεπίδρασης χρήστη/μηχανής μέσω αναγνώρισης χειρονομιών, αντικειμένων και δραστηριοτήτων.
 • Νέες τεχνικές προβολής εικονικών αντικειμένων σε πραγματικό περιβάλλον, με απουσία δεικτών (markerless AR) με τη χρήση νέων μεθόδων αναγνώρισης αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο μέσω μηχανικής μάθησης.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων παιγνιοποίησης σε περιβάλλοντα VR/AR με στόχο τη δημιουργία ελκυστικών διεπαφών για την εξυπηρέτηση πολύπλοκων διαδικασιών.
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης λογισμικού για εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, για χρήση π.χ. σε εφαρμογές για γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας.
 • Μέθοδοι ανάλυσης της ανθρώπινης παρουσίας με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας 2Δ/3Δ σήματος για χρήση σε περιβάλλοντα VR/AR καθώς και σε εργαλεία προσομοίωσης για κτίρια και υποδομές.
 • Αλγόριθμοι τρισδιάστατης ανακατασκευής περιβαλλόντων και αντικειμένων είτε σε φωτορεαλιστική μορφή είτε για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.
 • Μέθοδοι και τεχνικές συνεργατικής χρήσης εικονικών και επαυξημένων περιβαλλόντων από πολλαπλούς χρήστες είτε απομακρυσμένα είτε στον ίδιο φυσικό χώρο.
 • Αλγόριθμοι και μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού κτιριακών και άλλων υποδομών (π.χ. φωτοβολταϊκά) με την χρήση διάφορων αισθητήρων (π.χ. θερμικούς αισθητήρες, υψηλής ευκρίνειας RGB) και τεχνικές προβολής μεταδεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε AR εφαρμογές καθώς και σε εργαλεία εικονικής πραγματικότητας.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πολύ σημαντική τεχνογνωσία στις παραπάνω περιοχές και έχει αναπτύξει πληθώρα εφαρμογών στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ασφάλειας, της ιατρικής, των εργοστασίων του μέλλοντος και των εφαρμογών για τον πολίτη και τον εργαζόμενο. Το Εργαστήριο συμμετέχει επίσης σε πλήθος από σχετικά ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται, μέσω αυτών, με τα πιο ενεργά ιδρύματα και επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού στον τομέα της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο