Εργαστήριο Ευφυούς Ψηφιακού Μετασχηματισμού

http://idt.iti.gr/

Το Εργαστήριο Ευφυούς Ψηφιακού Μετασχηματισμού δημιουργήθηκε το 2020, ως μετεξέλιξη του Εργαστήριου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που είχε ιδρυθεί το 2008. Επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη σε περιοχές της τεχνολογίας που είναι σημαντικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό διάφορων επαγγελματικών τομέων και συνολικά της κοινωνίας, με έμφαση σε τεχνολογίες κατανόησης βίντεο/εικόνας/πολυμέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνογνωσία και οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Κατανόηση, αναζήτηση και οργάνωση βίντεο/εικόνας/πολυμέσων: αυτή η ερευνητική κατεύθυνση εστιάζει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων όπως η επισημείωση πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. σύμφωνα με τις έννοιες και τα συμβάντα που απεικονίζονται), η κατάτμηση και ο εντοπισμός αντικειμένων σε βίντεο, η ανάλυση συναισθημάτων, η αναζήτηση περιεχομένου (π.χ. αναζήτηση σε συλλογές εικόνων/βίντεο με ερωτήματα σε φυσική γλώσσα), η ανάλυση ειδικών τύπων πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. βίντεο διαλέξεων), η δημιουργία περιλήψεων και η επαναχρησιμοποίηση βίντεο και συλλογών πολυμέσων.
  • Τεχνητή νοημοσύνη – μηχανική μάθηση και βαθιά μάθηση: αυτή η ερευνητική κατεύθυνση εστιάζει στην ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης και άλλων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, τόσο στην περιοχή της κατανόησης βίντεο/εικόνας/πολυμέσων όσο και πέραν αυτής. Η έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη δημιουργία πιο συμπαγών δικτύων μεγάλου βάθους, και την δημιουργία τεχνικών βαθιάς μάθησης που παρέχουν και εξηγήσεις για τις αποφάσεις τους (Εξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη).
  • Εφαρμογές της κατανόησης πολυμέσων και της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς και για την αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων. Για παράδειγμα στους τομείς των Ειδήσεων και Νέων Μέσων (π.χ. προσαρμογή και επανα-χρησιμοποίηση περιεχομένου, καταπολέμηση της παραπληροφόρησης), στον Πολιτισμό, στην Ασφάλεια και τη διαχείριση της μετανάστευσης, στην Εκπαίδευση, στην Υγεία και ευζωία (π.χ. υποστήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία), και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάπτυξη υπηρεσιών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Έξυπνων Πόλεων του Μέλλοντος, και συντονισμός δράσεων ανάπτυξης καινοτόμων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τους κυβερνητικούς οργανισμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο