Δρ. Κοσμάς Δημητρόπουλος

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Ο Δρ. Κοσμάς Δημητρόπουλος είναι Κύριος Ερευνητής (Β’ Βαθμίδας) στο Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ακαδημαϊκός διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος AIMOVE για το ΕΚΕΤΑ (AIMOVE – Artificial Intelligence and Movement for Robotics and Interactive Systems) στο πανεπιστήμιο MINES ParisTech (Παρίσι, Γαλλία). Έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ και διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις ερευνητικές περιοχές της ανάλυσης και μοντελοποίησης πολυδιάστατης δυναμικής πληροφορίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή και της εικονικής πραγματικότητας.
Έχει συμμετάσχει σε έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και έχει διατελέσει αξιολογητής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (137)

Επικοινωνία
Δρ. Κοσμάς Δημητρόπουλος
Κτήριο Β - Γραφείο 0.14

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 115)
Fax: +30 2310 464164
Email: dimitrop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο