Το Έξυπνο Σπίτι του ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ψηφιακός κόμβος καινοτομίας μέσω του προγράμματος L4MS
Image

Το πρόγραμμα L4MS αποσκοπεί στο να βοηθήσει τόσο τις Ευρωπαϊκές MME βιομηχανίες όσο και τις βιομηχανίες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, στο να επιταχύνουν την αυτοματοποίηση της εσωτερικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποτελεί έναν κόμβο μέσω του οποίου παρέχονται οι απαιτούμενες τεχνικές και μη υπηρεσίες.

Ο στόχος του L4MS είναι να μειώσει το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης των κινητών ρομπότ κατά 10 φορές στις βιομηχανίες. Παρέχει πλήρη εικονικοποίηση της διαδικασίας αυτοματοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της πλατφόρμας OPIL (Open Platform for Innovation in Logistics)  και σε συνεργασία με έναν 3D προσομοιωτή επιτρέπει την πλέον συμφέρουσα εφαρμογή ευέλικτων λύσεων υποστήριξης. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δεν απαιτείται αλλαγή υποδομών, καθυστέρηση παραγωγής ή εξειδικευμένη εσωτερική τεχνογνωσία.

Ο ρόλος του «nZEB Smart Home» και του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ λειτουργώντας ως «Satellite Node» στο δίκτυο του προγράμματος L4MS παρέχει το «nZEB Smart Home», το οποίο και αποτελεί έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας (Digital Innovation Hub), με σκοπό να λειτουργήσει σαν ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και επικύρωση τεχνολογιών τρίτων.

Το «nZEB Smart Home» του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ είναι μια υποδομή προτυποποίησης και επίδειξης νέων τεχνολογιών, εξομοιώνοντας ένα οικιακό κτίριο όπου οι κάτοικοι μπορούν να βιώσουν πραγματικά σενάρια, εξερευνώντας καινοτόμες τεχνολογίες βασισμένες στους τομείς της Ενέργειας, Υγείας, Μεγάλων Δεδομένων, Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης Έξυπνο Σπίτι του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, είναι το πρώτο σπίτι στην Ελλάδα που συνδυάζει δομικά υλικά τελευταίας τεχνολογίας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συσσωρευτές και έξυπνες λύσεις ΤΠΕ, δημιουργώντας ένα βιώσιμο και ενεργό περιβάλλον δοκιμών, αξιολόγησης και επικύρωσης.

Γιατί να κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα L4MS;

Προσφέρει:

  • Χρηματοδότηση και παροχή υποδομών για δοκιμές τεχνολογιών
  • Υποστήριξη διαφόρων διαδικασιών (πχ ψηφιοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας)
  • Ενσωμάτωση της πλατφόρμας OPIL
  • Εκπαιδεύσεις

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες smarthome.iti.gr και l4ms.eu ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email smarthome@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο