Κος Νικόλαος Χριστοφορίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2020)
Έλαβα το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον Αύγουστο του 2020. Η διπλωματική μου εργασία αφορούσε την εύρεση αιτιατών σχέσεων μεταξύ χρονοσειρών και εφαρμόστηκε πάνω σε καρδιογραφήματα μητέρας-εμβρύου. Εργάζομαι στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΤΙ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από τον Ιούνιο του 2021 και συγκεκριμένα στο Visual Computing Lab (VCL). Στα ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνονται το Deep Learning, το Computer Vision και οι Εφαρμογές στην Ιατρική.
Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Χριστοφορίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: nchristoforidis@iti.gr
Url: www.nchristoforidis.com/

Μετάβαση στο περιεχόμενο