Δρ. Δημήτριος Τσουκαλάς

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2011)
  • Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική: Συστήματα Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2016)
  • Μεταπτυχιακό στα Ευφυή Συστήματα: Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. (2017)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2022)

Ο Δρ. Δημήτριος Τσουκαλάς εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Τεχνολογία Λογισμικού από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αλεξάνδρου Χατζηγεωργίου. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 1ο μεταπτυχιακό του δίπλωμα με κατεύθυνση τα Συστήματα Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και το 2ο μεταπτυχιακό του δίπλωμα με κατεύθυνση τα Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Εργάζεται στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. από το 2015, έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της τεχνολογίας λογισμικού (με έμφαση στο τεχνικό χρέος, την ποιότητα και την ασφάλεια λογισμικού) και της τεχνητής νοημοσύνης (με έμφαση στις εφαρμογές της στον χώρο της τεχνολογίας λογισμικού).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (25)

  • M. Siavvas, D. Tsoukalas, I. Kalouptsoglou, E. Manganopoulou, G. Manolis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Security Monitoring during Software Development: An Industrial Case Study.", Applied Sciences. 2023; 13(12):6872. https://doi.org/10.3390/app13126872
  • D. Tsoukalas, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, "A practical approach for technical debt prioritization based on class-level forecasting.", In Journal of Software: Evolution and Process (JSME), Wiley, 2023;e2564. DOI: 10.1002/smr.2564
  • D. Tsoukalas, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, D. Kehagias, A. Ampatzoglou, T. Amanatidis, L. Angelis, "Machine Learning for Technical Debt Identification", IEEE Transactions on Software Engineering (accepted for publication)(2022)
  • C. Marantos, M. Siavvas, D. Tsoukalas, C. Lamprakos, L. Papadopoulos, P. Boryszko, K. Filus, J. Domanska, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, E.Gelenbe, D. Kehagias, D. Soudris, "SDK4ED: One-click platform forEnergy-aware, Maintainable and Dependable Applications", 25th Design,Automation and Test in Europe Conference (DATE '22), Belgium, 2022.
  • M. Siavvas, D. Tsoukalas, M. Jankovic, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Technical debt as an indicator of software security risk: a machine learning approach for software development enterprises", Enterprise Information Systems. 16(5):1824017, 2022.
Επικοινωνία
Δρ. Δημήτριος Τσουκαλάς
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257761
Email: tsoukj@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο