Κος Παντελής Τρόπιος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ (2014)
Ο Τρόπιος Παντελής από τον Αύγουστο του 2015 εργάζεται ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α). Έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2014, όπου εκπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο: «Σχεδίαση και κατασκευή Έξυπνου Ρευματοδότη βασισμένου στον μικροεπεξεργαστή Arduino και το πρωτόκολλο επικοινωνίας Zigbee». Τα κύρια ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν οικονομικά ενεργειακών συστημάτων, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και μετρητές, μικροδίκτυα, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακά συστήματα πληροφοριών, μοντέλα απόκρισης ζήτησης, έξυπνα κτίρια και αυτοματισμός.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (3)

  • A. Tsolakis, I. Moschos, A. Zerzelidis, P. Tropios, S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Occupancy-based decision support system for building management: From automation to end-user persuasion", International Journal of Energy Research, pp. 1-20, 2019 Doi: https://doi.org/10.1002/er.4445
  • D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Building Multi-Occupancy Analysis & Visualization Through Data Intensive Processing", 12th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'16), Thessaloniki, Greece, 16-18 Sep. 2016.
  • D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "Occupancy Driven Building Performance Assessment", Elsevier Journal of Innovation in Digital Ecosystems, vol. 3, no. 2, pp. 57-69, December 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jides.2016.10.008
Επικοινωνία
Κος Παντελής Τρόπιος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257816
Email: ptropios@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο