Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, LUND University (2016)
  • Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο την Ατμοσφαιρική Φυσική και την Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2002)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Φυσική Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997)
  • Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)

Ο Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης έχει πτυχίο Φυσικής (ΑΠΘ, 1995), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος (ΑΠΘ, 1997), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (Lund, 2016) καθώς και διδακτορικό στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και στην περιβαλλοντική πληροφορική (ΑΠΘ, 2002).
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα περιβαλλοντικά πληροφοριακά συστήματα, στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και στην τηλεπισκόπηση.
Αποτέλεσε βασικό στέλεχος της DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. (2002 – 2015) και της GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (2015 – 2020), στις οποίες ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της περιβαλλοντικής πληροφορικής και της γεωπληροφορικής.
Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σχετικά με το περιβάλλον και τα γεωπληροφοριακά συστήματα.
Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • D. Papazoglou, S. Devrelis, M. Loufakis, P. Symeonidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, G. Oikonomou, I. Kourmpetis, "Web-Based Decision Support System for Remote Weather Radar Maintenance: Design and Implementation.", 2024 7th International Conference on Artificial Intelligence and Big Data (ICAIBD).
  • M. Loufakis, P. Symeonidis, S. Fontalis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Employing Deep Learning Framework to Support Location Management for the Audio-Visual Industry.", 2023 8th International Conference on Image, Vision and Computing (ICIVC), Dalian, China, 2023, pp. 942-947, doi: 10.1109/ICIVC58118.2023.10270287
  • G. Terzoglou, M. Loufakis, P. Symeonidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Employing deep learning framework for improving solar panel defects using drone imagery.", 2023 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Rhodes (Rodos), Greece, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/DSP58604.2023.10167960
  • G. Terzoglou, M. Loufakis, G. Aswestopoulos, P. Symeonidis, D. Ioanidis, D. Tzovaras, "Deep convolutional neural network framework for automatedinspections and predictive maintenance of PV plants using thermal UAV images", . Proceedings of: 12th International Conference & Exhibition on Green Flexible Printed Electronics Industry (ICEFPE22) and AGRIVOLTAICS 2022, 10 - 12 October 2022, Divani Caravel Hotel, Athens.
  • G. Kazdaridis, S. Keranidis, P. Symeonidis, P. Tzimotoudis, T. Korakis, "Evaluation of LoRa Performance in a City-wide Testbed: Experimentation Insights and Findings", in the proceedings of ACM WiNTECH 2019, ACM MobiCom 2019, Los Cabos, Mexico, 25 October 2019.
Επικοινωνία
Δρ. Παναγιώτης Συμεωνίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.9

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257705
Fax: +30 2310 474128
Email: psymeonidis@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/panagiotis-symeonidis/

Μετάβαση στο περιεχόμενο