Δρ. Γεώργιος Ρήγας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πλήροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2003)
  • Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική από Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2006)
  • Διδακτορικό από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009)

Ο Γιώργος Ρήγας γεννήθηκε στην Πέλλα της Ελλάδας το 1981. Έλαβε το πτυχίο από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2003 και μεταπτυχιακό 2006 αντίστοιχα. Έλαβε επίσης το διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών, από το ίδιο τμήμα το 2009. Από το 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επεξεργασία σήματος, μηχανική μάθηση και αναγνώριση προτύπων. Έχει συμμετάσχει στην έρευνα και ανάπτυξη πολλών ερευνητικών έργων. Έχει επίσης δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Παράλληλα έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για εφαρμογές και ιατρικές συσκευές.

Επικοινωνία
Δρ. Γεώργιος Ρήγας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: g.rigas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο