Δρ. Κωνσταντίνος Παλαπανίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ. (2011)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Υπολογιστική Φυσική", Α.Π.Θ. (2014)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, University of Southampton (2018)

Ο Κωνσταντίνος Παλαπανίδης έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2011, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υπολογιστική Φυσική το 2014, από το ίδιο τμήμα. Έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μαθηματικών του University of Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου το 2018. Έχει εργαστεί ως ερευνητικός συνεργάτης του University of Nottingham του Ηνωμένου Βασιλείου και ως ακαδημαϊκός υπότροφος του τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος όπου επίσης δίδαξε το μάθημα “Υπολογιστική Φυσική και Εφαρμογές της” κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023. Από τον Νοέμβριο του 2023 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης και σύντηξης πολυμεσικών δεδομένων.

Επικοινωνία
Δρ. Κωνσταντίνος Παλαπανίδης
Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: kpalapan@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο