Δρ. Πολυζώης Μπουντζής

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστική και Μοντελοποίηση Α.Π.Θ. (2016)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Α.Π.Θ. (2022)

Είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Γνώσης Πολυμέσων & Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπου συμμετέχω κυρίως σε ερευνητικά έργα κυβερνοασφάλειας. Στα καθήκοντά μου περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την ανίχνευση απειλών στον κυβερνοχώρο και τεχνικών μηχανικής μάθησης, όπως η ανάλυση συστάδων, η ανίχνευση ανωμαλιών και τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Στατιστική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με εργασίες στη ανάλυση δεδομένων και στη στοχαστική μοντελοποίηση χωρο-χρονικών ακολουθιών (π.χ. Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα). Έχω πτυχίο στα Μαθηματικά και μεταπτυχιακό στη Στατιστική και Μοντελοποίηση από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία
Δρ. Πολυζώης Μπουντζής
Κτήριο Α - Γραφείο 0.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: pmpountz@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο