Κος Δημήτριος Μπαλαγιάννης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1998)
  • Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2001)
  • Μεταπτυχιακό στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of Northumbria (2007)

Ο Δημήτριος Μπαλαγιάννης είναι Οικονομολόγος και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε στη Σαουδική Αραβία από το 2004 έως το 2005, ως Assistant Commercial Manager για την Κατασκευαστική Εταιρεία Saudi Archirodon Ltd. με καθήκοντα το συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων των τμημάτων: α) Λογιστηρίου, β) Αποθήκης, γ) Προμηθειών, δ) Τεχνικού, ε) Προσωπικού για τα έργα: 1. Power Plant, Stage II Phase I, II, Shoaiba-K.S.A. και 2. Central Facility Yard, Jeddah-K.S.A.
Από το 2007 έως το 2021, απασχολήθηκε στο Τμήμα Προγραμματισμού & Υποστήριξης Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο εργασίας που αφορούσαν:
– Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
– Εύρεση εταίρων για συνεργασίες σε ερευνητικά έργα
– Υποστήριξη (συμβουλευτική, τεχνική βοήθεια) κατά τη σύνταξη προτάσεων ερευνητικών έργων
– Διοικητικός έλεγχος προτάσεων ερευνητικών έργων και έκδοση δικαιολογητικών

Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Μπαλαγιάννης
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: dibala@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο