Κα Ευτυχία Μπαδέκα

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Πληροφορικής ΔΙΠΑΕ (2020)

Η Ευτυχία Μπαδέκα έλαβε το δίπλωμά της από το τμήμα Μηχανικών πληροφορικής TΕ, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών το 2015. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ανέλαβε τη διπλωματική της εργασία υπό την επίβλεψη του Δρ Ιωάννη Καλομοίρου με θέμα “Μελέτη και υλοποίηση λογισμικού για την ανίχνευση σημειακών χαρακτηριστικών από εικόνες για την αναγνώριση αντικειμένων σε εφαρμογές υπολογιστικής όρασης”, όπου διεξήγαγε έρευνα για τον αλγόριθμο SIFT του David Lowe και τον υλοποίησε σε Matlab.  Επαγγελματικά, η Ε. Μπαδέκα εργάστηκε σε υπηρεσίες υπολογιστών και δικτύων από το 2012-2013 στο Computer Lab – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ενώ μέχρι το 2015 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με έμφαση στις επισκευές υπολογιστών (τόσο υλικού όσο και λογισμικού). Το 2017 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην “Προηγμένη Τεχνολογία Υπολογιστών και Πληροφορικής” στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Καβάλας (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Η διπλωματική της εργασία επικεντρώθηκε στη μηχανική μάθηση σε ιατρικές εικόνες αμφιβληστροειδούς, με εξειδίκευση στις μεθοδολογίες αναγνώρισης προτύπων υπό την επίβλεψη του Δρ Γεώργιου Παπακώστα. Από το 2018 είναι μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής (AMA Lab) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Καβάλας. Από το 2018 έως το 2020, εργάστηκε στο ερευνητικό έργο “Εξατομικευμένη Βέλτιστη Συγκομιδή Αμπέλου με Αυτόνομο Ρομπότ” (Τ1ΕΔΚ-00030) στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, όπου υλοποίησε αλγορίθμους υπολογιστικής όρασης για τις ανάγκες οπτικής αναγνώρισης του αυτόνομου ρομπότ, χρησιμοποιώντας προγραμματιστικό περιβάλλον Python. Επιπλέον, από το 2020 έως το 2023, έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό έργο “Τεχνολογία Αμπελουργίας Ακριβείας” (TEGEA) στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ” με κωδικό έργου MIS 5046047. Εργάστηκε ως προγραμματίστρια στην όραση υπολογιστών, εστιάζοντας στην αναγνώριση ειδών στην αμπελουργία ακριβείας με αποτέλεσμα τη δημοσίευση άρθρου με τίτλο “A Deep Learning Approach for Precision Viticulture, Assessing Grape Maturity via YOLOv7”. Επιπλέον, το έργο της πέρασε ως επιχειρηματική ιδέα στο πλαίσιο της θερμοκοιτίδας ΘΕΚΛΑ. Από τον Φεβρουάριο του 2024 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης . Τα ενδιαφέροντα της είναι η φωτογραφία , ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα φωτογραφίας (2010-2015) στο Πρώην Φωτογραφικό Εργαστήριο Σερρών. Είναι κάτοχος Proficiency στην αγγλική γλώσσα και έχει γνώση της γερμανικής γλώσσας. Έχει ασχοληθεί επίσης με τη λήψη και το μοντάζ βίντεο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την όραση υπολογιστών, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ψηφιακή επεξεργασία σήματος/εικόνας και την αναγνώριση προτύπων.

Επικοινωνία
Κα Ευτυχία Μπαδέκα
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: efibad@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο