Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Πτυχίο Γεωλογίας, Σχολή Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ειδίκευση στα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Φυσική και Περιβαλλοντική Γεωγραφία]
  • Μεταπτυχιακό στις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία & Γεωργική Μηχανολογία, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ειδίκευση στα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διάβρωση]
  • Διδακτορικό στη Δασοπονία, Έδρα Σχεδιασμού Χρήσεων Γης και Προστασίας της Φύσης, Κέντρο Επιστημών Ζωής και Διατροφής (Center of Life and Food Sciences) Weihenstephan, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου (Technische Universitaet Muenchen) [Προσέγγιση κατανομής ημισφαιρικής ανάκλασης (BRDF), Φασματοραδιομετρία πεδίου, Γεωργία Ακριβείας]

Ο Ιωάννης Μανάκος εργάζεται και συνεργάζεται με ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών και ερευνητών από το 1996, λειτουργώντας υπό την αιγίδα, αλλά και εκτός αυτής, Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων, όπως
* της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης (EARSeL), όπου διετέλεσε ως Πρόεδρος εώς τον Ιούνιο του 2014, και Πρόεδρος της Ειδικής Ομάδας Ενδιαφέροντος ‘Τηλεπισκόπησης στη Χρήση/ Κάλυψη Γης’ εώς τον Ιούνιο του 2020•
* της εμβληματικής συνέργειας GEOBON (και άλλων πρωτοβουλιών) στο πλαίσιο της Ομάδας Παρατηρήσεων της Γης (Group on Earth Observations) ως μέλος•
* του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), διευθύνοντας το Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος για εφτά (7) έτη, ενώ ακολούθως της πρόσληψής του από το ΕΚΕΤΑ ορίστηκε Επικουρικός/ Επισκέπτης Καθηγητής στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών•
* του Νότιου Κεντρικού και Ανατολικού Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Δικτύου Πληροφοριών (SCERIN) και του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου Πληροφοριών του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για τη Δυναμική των Δασών και της Κάλυψης Γης (GOFC-GOLD) και του Παγκόσμιου Ηπειρωτικού Συστήματος Παρατήρησης (GTOS), όπου υπηρέτησε, εκτός άλλων, ως υπεύθυνος δράσεων σε σχέση με την αξιολόγηση των χαρτών Παγκόσμιας Κάλυψης Γης ‘Global/Continental land cover products validation and intercomparison in the SCERIN area’• και
* της Ακαδημίας του Copernicus ως μέλος.

Κατεθέτει, συντονίζει ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Διμερή και Εθνικά έργα ερευνητικού ή και αναπτυξιακού χαρακτήρα (H2020s, FPs, INTERREGs, κτλ.) περισσότερο από μία δεκαετία (πλέον των 45 πραγματοποιημένων διεθνών και εθνικών έργα). Τα αντικείμενα αυτών άπτονται σε θέματα Copernicus (GMES – Παγκόσμιας Παρακολούθησης για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια), Τηλεπισκόπησης από ύψη πτήσης δορυφόρου και αεροπλάνου, καθώς και η συμπληρωματικότητα και συνέργεια με μετρήσεις πεδίου, Διαχείρισης Φυσικών Διαθεσίμων, Εκτίμηση Εδαφικής Διάβρωσης, Γεωργικές Πρακτικές και Παρακολούθηση αυτών, Γεωργία Ακριβείας, Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη, Διαχείριση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων, και Τουρισμού; όλα προσεγγιζόμενα από την άποψη της διαχείρισης/ ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων.
Το αρχείο δημοσιεύσεών του περιέχει πολυάριθμα άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές, Συμπόσια, Ημερίδες ή και ως Βιβλία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iti.gr/~imanakos

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (57)

  • L. Alagialoglou, I. Manakos, E. Katsikis, S. Medinets, Y. Gazyetov, V. Medinets, A. Delopoulos, "Machine Learning for Identifying Emergent and Floating Aquatic Vegetation from Space: A Case Study in the Dniester Delta, Ukraine", Springer Nature Computer Science Journal, 2024, DOI: 10.1007/s42979-024-02873-7 https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-024-02873-7
  • F. Lokmen, I. Manakos, G. Sylaios, C. Kalaitzidis, "A modified version of the Direct Sampling method for filling gaps in Landsat 7 and Sentinel 2 satellite imagery in the coastal area of Rhone River.", Remote Sensing (accepted). 2023. DOI: doi.org/10.3390/rs15215122
  • I. Soubry, I. Manakos, C. Kalaitzidis, "Progress on Land Surface Phenology Estimation with Multispectral Remote Sensing.", 2023, Communications in Computer and Information Science (1908), Editors: C. Grueau, R. Lauren, L. Ragia, Springer, ISBN 978-3-031-44111-0, pp. 16-37. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44112-7
  • L. Alagialoglou, I. Manakos, S. Papadopoulou, R. Chadoulis, A. Kita, "Mapping underwater aquatic vegetation using foundation models with air- and space-borne images: the case of Polyphytos Lake.", Remote Sensing, Special Issue: Remote Sensing and Artificial Intelligence in Inland Waters. 2023. DOI: 10.3390/rs15164001
  • A. Kita, I. Manakos, S. Papadopoulou, I. Lioumbas, L. Alagialoglou, M. Katsiapi, A. Christodoulou, "Land–Water Transition Zone Monitoring in Support of Drinking Water Production.", Water MDPI. 2023. DOI: 10.3390/w15142596
Επικοινωνία
Δρ. Ιωάννης Μανάκος
Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257760
Fax: +30 2310 474128
Email: imanakos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο