Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ.

Ο Σωτήρης Μαλασιώτης κατέχει την θέση του Ερευνητή Β’ Βαθμίδας και εργάζεται ως ερευνητής Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από το 2001.

Η έρευνα που πραγματοποιεί εντάσσεται στην περιοχή της υπολογιστικής όρασης με έμφαση την ανακατασκευή και επεξεργασία 3Δ εικόνων. Μερικές από τις εφαρμογές της παραπάνω έρευνας είναι στη δημιουργία και αναπαράσταση 3Δ πολυμέσων, βιομετρία, και έξυπνες διεπαφές ανθρώπου-μηχανής.

Ο Δρ. Μαλασιώτης έχει δημοσιεύσει περισσότερο από 80 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Περισσότερες λεπτομέρειες του βιογραφικού του Δρ. Μαλασιώτη θα βρείτε εδώ.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (110)

  • M. Kaseris, A. Boumpakis, N. Kladovasilakis, V. Pissas, P. Charalampous, I. Kostavelis, E. Papachristou, S. Malassiotis, N. Bilalis, D. Tzovaras, "3D Scanning Technology for the Rapid Modelling of Fashion Clothing.", Proc. of 3DBODY.TECH 2023 - 14th Int. Conf. and Exh. on 3D Body Scanning and Processing Technologies, Lugano, Switzerland, 17-18 Oct. 2023, #46. https://doi.org/10.15221/23.46
  • M. Kaseris, A. Boumpakis, P. Charalampous, I. Kostavelis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "i-Mannequin – A complete solution for Rapid Garment Prototyping", 12th Conference on Artificial Intelligence, Cofru, Greece, 2022.
  • I. Sarantopoulos, M. Kiatos, Z. Doulgeri, S. Malassiotis, "Total Singulation With Modular Reinforcement Learning", in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 2, pp. 4117-4124, April 2021
  • M. Kiatos, I. Sarantopoulos, S. Malassiotis, Z. Doulgeri, "Bridging the gap between learning and heuristic based pushing policies", IEEE Robotics and Automation Letters, Dec 2021, submitted.
  • M. Kiatos, S. Malassiotis, "Grasping Unknown Objects by Exploiting Complementarity with Robot Hand Geometry", 12th International Conference on Computer Vision Systems, 23-25 Sept 2019, Thessaloniki, Greece
Επικοινωνία
Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257776
Fax: +30 2310 474128
Email: malasiot@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο