Δρ. Νικόλαος Μακρής

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Π.Θ. (2011)
Ο Νικόλαος Μακρής έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Ιανουάριο του 2011. Είναι πλέον μεταπτυχιακός φοιτητής του ίδιου τμήματος. Γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του 1987, στη Λάρισα. Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση πειραματικών διατάξεων (testbeds) και στον προγραμματισμό οδηγών ασυρμάτων καρτών (drivers). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης και στο σχεδιασμό και υλοποποίηση πειραμάτων ευρείας κλίμακας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (24)

  • I. Syrigos, N. Makris, T. Korakis, "Multi-Cluster Orchestration of 5G Experimental Deployments in Kubernetes over High-Speed Fabric.", IEEE Globecom: Workshop on Communication and computing integrated networks and experimental future G platforms, Kuala Lumpur, Malaysia, Dec. 2023.
  • T. Tsourdinis, N. Makris, S. Fdida, T. Korakis, "DRL-based Service Migration for MEC Cloud-Native 5G and beyond Networks.", IEEE 9th International Conference on Network Softwarization (NetSoft). Madrid, Spain, Jun. 2023.
  • I. Chatzistefanidis, N. Makris, V. Passas, T. Korakis, "Which ML Model to choose? Experimental Evaluation for a beyond-5G Traffic Steering Case.", ICC 2023-IEEE International Conference on Communications, Rome, Italy, May 2023.
  • I. Chatzistefanidis, N. Makris, V. Passas, T. Korakis, "ML-based Traffic Steering for Heterogeneous Ultra-dense beyond-5G Networks.", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Glasgow, UK, Mar. 2023.
  • N. Makris, V. Passas, A. Apostolaras, T. Tsourdinis, I. Chatzistefanidis, T. Korakis, "On enabling remote hands-on Computer Networking Education: the NITOS testbed approach.", 13th IEEE Integrated STEM Education Conference, Laurel, MD, USA, Mar. 2023.
Επικοινωνία
Δρ. Νικόλαος Μακρής

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ.: +30 2421 306070
Email: nimakris@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο