Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2004)
  • MSc Digital Signal Processing, King’s College London (2005)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2018)

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΑΠΘ το 2004. Το 2005 απέκτησε MSc with distinction από το King’s College του Λονδίνου, ενώ το 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ με θέμα «Ακριβής εκτίμηση κίνησης και τεχνικές ανάκτησης υψηλής ανάλυσης σε ψηφιακές εικόνες και βίντεο».

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως software engineer και ερευνητής. Από το 2018 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση κίνησης, το super-resolution και τη συμπίεση και κωδικοποίηση εικόνας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (15)

  • I. Gkika, D. Pattas, K. Konstantoudakis, D. Zarpalas, "Object detection and augmented reality annotations for increased situational awareness in light smoke conditions.",In Jaziar Radianti, Ioannis Dokas, Nicolas Lalone, & Deepak Khazanchi (Eds.), Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference (pp. 231–241). Omaha, USA: University of Nebraska at Omaha.
  • K. Konstantoudakis, K. Christaki, D. Tsiakmakis, D. Sainidis, G. Albanis, A. Dimou, P. Daras, "Drone Control in AR: An Intuitive System for Single-Handed Gesture Control, Drone Tracking, and Contextualized Camera Feed Visualization in Augmented Reality", Drones, 6(2), pp. 43, 2022.
  • P. Boutis, Z. Batzos, K. Konstantoudakis, A. Dimou, P. Daras, "MC-hands 1M: A glove-wearing hand dataset for pose estimation.", 2022.
  • K. Konstantoudakis, D. Breitgand, A. Doumanoglou, N. Zioulis, A. Weit, K. Christaki, P. Drakoulis, E. Christakis, D. Zarpalas, P. Daras, "Serverless streaming for emerging media: towards 5G network-driven cost optimization", Multimedia Tools &Applications, 81(9), pp 12211-12250, 2022. https://doi.org/10.1007/s11042-020-10219-7
  • E. Christakis, Z. Batzos, K. Konstantoudakis, K. Christaki, P. Boutis, D. Sainidis, D. Tsiakmakis, G. Almpanis, T. Dimou, P. Daras, "Low Altitude Image Analysis using Panoptic Segmentation", in TREC Video Retrieval Evaluation, 2021.
Επικοινωνία
Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 135)
Fax: +30 2310 464164
Email: k.konstantoudakis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο