Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2004)
  • MSc Digital Signal Processing, King’s College London (2005)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2018)

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΑΠΘ το 2004. Το 2005 απέκτησε MSc with distinction από το King’s College του Λονδίνου, ενώ το 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο ΑΠΘ με θέμα «Ακριβής εκτίμηση κίνησης και τεχνικές ανάκτησης υψηλής ανάλυσης σε ψηφιακές εικόνες και βίντεο».

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως software engineer και ερευνητής. Από το 2018 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση κίνησης, το super-resolution και τη συμπίεση και κωδικοποίηση εικόνας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (15)

  • I. Gkika, D. Pattas, K. Konstantoudakis, D. Zarpalas, "Object detection and augmented reality annotations for increased situational awareness in light smoke conditions.",In Jaziar Radianti, Ioannis Dokas, Nicolas Lalone, & Deepak Khazanchi (Eds.), Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference (pp. 231–241). Omaha, USA: University of Nebraska at Omaha.
  • K. Konstantoudakis, G. Albanis, E. Christakis, N. Zioulis, A. Dimou, D. Zarpalas, P. Daras, "Single-handed Gesture UAV Control for First Responders – A Usability and Performance User Study",in International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), 2020.
  • S. Karavarsamis, I. Gkika, V. Gkitsas, K. Konstantoudakis, D. Zarpalas, "A survey of deep learning-based image restoration methods for enhancingsituational awareness at disaster sites: the cases of rain, snow and haze", MDPI Sensors, 22(13), 4707, 2022. https://doi.org/10.3390/s22134707
  • S. Karavarsamis, A. Doumanoglou, K. Konstantoudakis, D. Zarpalas, "Cross-Stitched Multi-task Dual Recursive Networks for Unified Single Image Deraining and Desnowing", 8th IEEE World Forum on Internet of Things 2022, arXiv:2211.08290v1 [cs.CV] 15 Nov 2022. https://arxiv.org/abs/2211.08290
  • K. Konstantoudakis, K. Christaki, D. Tsiakmakis, D. Sainidis, G. Albanis, A. Dimou, P. Daras, "Drone Control in AR: An Intuitive System for Single-Handed Gesture Control, Drone Tracking, and Contextualized Camera Feed Visualization in Augmented Reality", Drones, 6(2), pp. 43, 2022.
Επικοινωνία
Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντουδάκης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.6

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 135)
Fax: +30 2310 464164
Email: k.konstantoudakis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο