Επικ. Καθ. Κωνσταντίνος Τσογγάς

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Δ.Π.Θ. (2011)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα “Νέα Υλικά και Τεχνολογίες”, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. (2012)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. (2017)

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσογγάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Από το 2013 απασχολείται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο Α.Π.Θ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α), όπου έχει συμμετάσχει σε 12 ερευνητικά προγράμματα (HORIZON 2020, ERASMUS+ KA2, Εθνικά προγράμματα – ΕΣΠΑ).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Προσθετική Κατασκευή προηγμένων υλικών, τις κυψελοειδείς δομές, μηχανικές δοκιμές και χαρακτηρισμό υλικών, αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων, ταλαντώσεις και διαδικασίες βελτιστοποίησης με γενετικούς αλγορίθμους.
Συμμετείχε στη συγγραφή 84 επιστημονικών δημοσιεύσεων, εκ των οποίων 48 άρθρα είναι σε περιοδικά με κριτές, 2 κεφάλαια βιβλίων σε διεθνείς εκδόσεις, 31 εργασίες που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια και 3 αναρτημένες ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια. Είναι Ειδικός εκδότης τεύχους και μέλος της επιτροπής κριτών σε 16 περιοδικά.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • N. Kladovasilakis, E. M. Pechlivani, I. K. Sfampa, K. Tsongas, A. Korlos, C. David, D. Tzovaras, "Metal 3D-Printed Bioinspired Lattice Elevator Braking Pads for Enhanced Dynamic Friction Performance", Materials 2024, 17, 2765. https://doi.org/10.3390/ma17112765
  • I. F. Kyriakidis, N. Kladovasilakis, E. M. Pechlivani, K. Tsongas, "Mechanical Performance of Recycled 3D Printed Sustainable Polymer-Based Composites: A Literature Review", J. Compos. Sci. 2024, 8, 215. https://doi.org/10.3390/jcs8060215
  • N. Kladovasilakis, T. Kontodina, K. Tsongas, E. M. Pechlivani, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "The Mechanical Performance of Additive Manufactured Silica Lattice Structures.", In: Correia Vasco, J.O., et al. Progress in Digital and Physical Manufacturing. ProDPM 2021. Springer Tracts in Additive Manufacturing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33890-8_23.
  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, A. Boumpakis, T. Kontodina, K. Tsongas, D. Tzetzis, I. Kostavelis, P. Givissis, D. Tzovaras, "Development of biodegradable customized tibial scaffold with advanced architected materials utilizing additive manufacturing", . Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2023, 141, 105796. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2023.105796 .
  • N. Kladovasilakis, K. Tsongas, D. Karalekas, D. Tzetzis, "Architected Materials for Additive Manufacturing: A Comprehensive Review.", Materials. 2022; 15(17):5919. https://doi.org/10.3390/ma15175919
Επικοινωνία
Επικ. Καθ. Κωνσταντίνος Τσογγάς
Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257782
Fax: +30 2310 474128
Email: ktsongas@iti.gr
Url: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7050-5432

Μετάβαση στο περιεχόμενο