Επικ. Καθ. Στυλιανός Κρηνίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

  • Δίπλωμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (1999)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2004)

Ο Στυλιανός Κρηνίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Έχει επίσης υπηρετήσει ως εντεταλμένος λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας την περίοδο 2005-2012. Από το 2012 έως το 2021 διετέλεσε ως κύριος μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ), έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Από τον Ιανουάριο του 2022 συνεργάζεται με το ΕΚΕΤΑ, ως Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία και ανάλυση σήματος και εικόνας, αναγνώριση προτύπων, ανάλυση δεδομένων, αναλυτική δεδομένων, βελτιστοποίηση απόδοσης κτιρίων, τεχνικές λήψης αποφάσεων, οπτική αναλυτική, κ.λπ. Έχει συγγράψει περισσότερες από εκατό πενήντα (150) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από τριάντα (30) ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (120)

  • A. Vrochidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Colored ICP: Advancing 2D-to-3D Shape Registration for Enhanced Accuracy and Visualization.", 7th International Conference on Algorithms, Computing and Systems (ICACS 2023), Larissa, Greece, 19-21 Oct 2023.
  • A. Vlachos, S. Krinidis, K. Papadimitriou, A. Manglis, A. Fourkiotou, D. Tzovaras, "iblueCulture – An Innovative Underwater Cultural Heritage Real-Time Streaming System In A Virtual Reality Environment.", International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Rome, Italy, 19-21 Oct 2023.
  • A. Vlachos, S. Krinidis, K. Papadimitriou, A. Manglis, A. Fourkiotou, D. Tzovaras, "iBlueCulture: A Novel System of Real-Time Underwater Image Transmission in a Virtual Reality Environment, as a New Managerial Approach for Underwater Cultural Heritage.", ISPRS Geospatial Week 2023, Egypt, 2-7 Sept 2023.
  • A. Dimara, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Building Performance Simulation.", Disrupting Buildings: Digitalisation and the Transformation of Deep Renovation. Palgrave Surveys with Numeric Business & Enabling Technologies. Palgrave Marmillan. Cham: Springer International Publishing, 2023. 53-67. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32309-6_4
  • P. Koukaras, S. Krinidis, D. Ioannidis, C. Tjortjis, D. Tzovaras, "Big Data and Analytics in the Deep Renovation Life Cycle.", In: Lynn, T., Rosati, P., Kassem, M., Krinidis, S., Kennedy, J. (eds) Disrupting Buildings. Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32309-6_5
Επικοινωνία
Επικ. Καθ. Στυλιανός Κρηνίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257764 (εσωτ. 764)
Fax: +30 2310 474128
Email: krinidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο