Κος Ηλίας Κούλαλης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π. (2005)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) Υπολογιστικής Μηχανική, Ε.Μ.Π. (2006)

Ο Κούλαλης Ηλίας εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Είναι πτυχιούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. (2005). Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της Σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα «Υπολογιστικής Μηχανικής» του Ε.Μ.Π (2006). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις περιοχές της Υπολογιστική Μηχανική, των Σύνθετων Υλικών, του Μη Καταστροφικού Ελέγχου (NDT,NDI), της Μηχανικής Όρασης και Μάθησης. Έχει εργαστεί στην εταιρεία 4Μ Α.Ε. σαν προγραμματιστής για την ανάπτυξη λογισμικού CAD/CAE (2007-2012). Την περίοδο 2013-2018, εργάστηκε στην εταιρεία GMI-Aero στο Παρίσι σαν μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • P. Vrachnos, M. Krestenitis, I. Koulalis, K. Ioannidis, S. Vrochidis, "A Framework for 3D Modeling of Construction Sites Using Aerial Imagery and Semantic NeRFs.", In International Conference on Multimedia Modeling (pp. 175-187). Cham: Springer Nature Switzerland, January, 2024.
  • R. Chacón, C. Ramonell, H. Posada, P. Sierra, R. Tomar, C. Martínez de la Rosa, A. Rodriguez, I. Koulalis, K. Ioannidis, S. Wagmeister, "Digital twinning during load tests of railway bridges - case study: the high-speed railway network, Extremadura, Spain.", Structure and Infrastructure Engineering. https://doi.org/10.1080/15732479.2023.2264840
  • I. Koulalis, N. Dourvas, T. Triantafyllidis, K. Ioannidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A survey for image based methods in construction: from images to digital twins", In 19th International Conference on Content-based Multimedia Indexing (CBMI 2022), Graz, Austria, 14-16 September 2022, Pages 103-110. DOI:https://doi.org/10.1145/3549555.3549594
  • N. Dourvas, A. Papagianni, I. Koulalis, K. Ioannidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "An early-warning system for fire spreading by monitoring simple climate conditions and combining Cellular Automata with Digital Twins.", In IEEE International Workshop on Metrology for Living Environment (MetroLivEn), 25-27 May, 2022, pp. 252-257, DOI: 10.1109/MetroLivEnv54405.2022.9826950
  • T. Pistola, N. Georgakopoulou, A. Shvets, K. Chatzistavros, V. Xefteris, A. García, I. Koulalis, S. Diplaris, L. Wanner, I. Kompatsiaris, "Imageability-based Multi-modal Analysis of Urban Environments for Architects and Artists", In the Proceedings of the 2nd International Workshop on Fine Art Pattern Extraction and Recognition (FAPER 2022), Lecce, Italy, 23-24 May, 2022.
Επικοινωνία
Κος Ηλίας Κούλαλης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: iliask@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/ilias-n-koulalis

Μετάβαση στο περιεχόμενο