Επικ. Καθ. Αθανάσιος Κοράκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  • Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (2005)

Ο Θανάσης Κοράκης είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΤΙ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Από το 2005 έως το 2010 διατέλεσε ερευνητής επίκουρος καθηγητής στο NYU Polytechnic School of Engineering στη Νέα Υόρκη.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντώνονται σε θέματα ενσυρμάτων και ασύρματων δικτύων με έμφαση στην πειραματική έρευνα μέσω ερευνητικών υποδομών. Είναι υπεύθυνος της πειραματικής υποδομής NITOS (Network Implementation Testbed using Open Source software), μιας υποδομής που προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση για πειραματισμό σε ερευνητές από όλο τον κόσμο, στις τεχνολογίες ασυρμάτων δικτύων (WiFi, LTE, WiMAX), SDN, cloud, αισθητήρων κ.α.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • I. Syrigos, N. Makris, T. Korakis, "Multi-Cluster Orchestration of 5G Experimental Deployments in Kubernetes over High-Speed Fabric.", IEEE Globecom: Workshop on Communication and computing integrated networks and experimental future G platforms, Kuala Lumpur, Malaysia, Dec. 2023.
  • T. Tsourdinis, N. Makris, S. Fdida, T. Korakis, "DRL-based Service Migration for MEC Cloud-Native 5G and beyond Networks.", IEEE 9th International Conference on Network Softwarization (NetSoft). Madrid, Spain, Jun. 2023.
  • I. Chatzistefanidis, N. Makris, V. Passas, T. Korakis, "Which ML Model to choose? Experimental Evaluation for a beyond-5G Traffic Steering Case.", ICC 2023-IEEE International Conference on Communications, Rome, Italy, May 2023.
  • I. Chatzistefanidis, N. Makris, V. Passas, T. Korakis, "ML-based Traffic Steering for Heterogeneous Ultra-dense beyond-5G Networks.", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Glasgow, UK, Mar. 2023.
  • N. Makris, V. Passas, A. Apostolaras, T. Tsourdinis, I. Chatzistefanidis, T. Korakis, "On enabling remote hands-on Computer Networking Education: the NITOS testbed approach.", 13th IEEE Integrated STEM Education Conference, Laurel, MD, USA, Mar. 2023.

Επικοινωνία

Επικ.Καθ. Αθανάσιος Κοράκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Δρ. Αθανάσιος Κοράκης
Τηλ.: +30 2421 306070
E-mail: korakis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο