Κος Μάριος Κιάτος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2015)
O Κιάτος Μάριιος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2015, όπου εκπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο "Αναγνώριση Αντικειμένων με Τεχνητή Όραση", υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ζωής Δουλγέρη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πεδία της υπολογιστικής όρασης, της μηχανικής μάθησης και της ρομποτικής. Από τον Φεβρουάριο του 2016 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α.).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • I. Sarantopoulos, M. Kiatos, Z. Doulgeri, S. Malassiotis, "Total Singulation With Modular Reinforcement Learning", in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 2, pp. 4117-4124, April 2021
  • M. Kiatos, I. Sarantopoulos, S. Malassiotis, Z. Doulgeri, "Bridging the gap between learning and heuristic based pushing policies", IEEE Robotics and Automation Letters, Dec 2021, submitted.
  • M. Kiatos, S. Malassiotis, I. Sarantopoulos, "A Geometric Approach for Grasping Unknown Objects With Multifingered Hands", . IEEE Transactions on Robotics, pp. 1-12 2020.
  • M. Kiatos, S. Malassiotis, "Grasping Unknown Objects by Exploiting Complementarity with Robot Hand Geometry", 12th International Conference on Computer Vision Systems, 23-25 Sept 2019, Thessaloniki, Greece
  • I. Sarantopoulos, M. Kiatos, Z. Doulgeri, S. Malassiotis, "Split Deep Q-Learning for Robust Object Singulation", 2020 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Paris, 2020.
Επικοινωνία
Κος Μάριος Κιάτος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: kiatosm@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο