Κος Σωτήρης Καραβαρσάμης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο (Πληροφορική), Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2012)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Πληροφορική), Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2021)

Ο κος Σωτήριος Καραβαρσάμης έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σήμερα η πολυτεχνική σχολή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του ΠΙ), το Φεβρουάριο του 2012. Στη συνέχεια, έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική (κατεύθυνση ψηφιακών μέσων, με έμφαση στη μηχανική μάθηση και την υπολογιστική όραση) από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ το Σεπτέμβριο του 2014. Το Μάρτιο του 2021, έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα υπό την επίβλεψη του καθ. Ιωάννη Αντωνίου. Σε αυτή την περιοχή εκπόνησε μεταπτυχιακή διατριβή με θέμα την ανίχνευση κοινοτήτων σε κατευθυνόμενα γραφήματα με αλγορίθμους βασισμένους στη θεωρία πληροφορίας. Μέχρι σήμερα, έχει εργασθεί σε 4 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ως βοηθός έρευνας. Έχει συμμετέχει στη συγγραφή 6 ερευνητικών εργασιών ως κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας. Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μηχανική μάθηση, την τεχνητή όραση, τη βαθιά μάθηση και τα πολύπλοκα δίκτυα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • D. Dahlke, P. Drakoulis, A. Fernández García, S. Kaiser, S. Karavarsamis, M. Mallis, W. Oliff, G. Sakellari, A. Belmonte-Hernández, F. Alvarez, D. Zarpalas, "Seamless Fusion: Multi-Modal Localization for First Responders in Challenging Environments.",Sensors. 2024; 24(9):2864. https://doi.org/10.3390/s24092864
  • G. Chantas, S. Karavarsamis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A Probabilistic, Ontological Framework for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage.", J. Comput. Cult. Herit. 11, 3, Article 12 (August 2018), 29 pages. DOI: 10.1145/313161
  • S. Karavarsamis, I. Gkika, V. Gkitsas, K. Konstantoudakis, D. Zarpalas, "A survey of deep learning-based image restoration methods for enhancingsituational awareness at disaster sites: the cases of rain, snow and haze", MDPI Sensors, 22(13), 4707, 2022. https://doi.org/10.3390/s22134707
  • S. Karavarsamis, A. Doumanoglou, K. Konstantoudakis, D. Zarpalas, "Cross-Stitched Multi-task Dual Recursive Networks for Unified Single Image Deraining and Desnowing", 8th IEEE World Forum on Internet of Things 2022, arXiv:2211.08290v1 [cs.CV] 15 Nov 2022. https://arxiv.org/abs/2211.08290
  • S. Karavarsamis, D. Ververidis, G. Chantas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Classifying Salsa dance steps from skeletal poses", Proceedings of the 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI’16), Bucharest, Romania, 15-17 June, 2016.
Επικοινωνία
Κος Σωτήρης Καραβαρσάμης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310464160
Fax: +30 2310 464164
Email: s.karavarsamis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο