Κος Μιχαήλ Καλτσίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (2022)

Στις προπτυχιακές σπουδές μου ασχολήθηκα με όλους τους κλάδους των Μαθηματικών, Άλγεβρα, Ανάλυση, Γεωμετρία, Στατιστική και Πληροφορικής αλλά εστίασα πολύ παραπάνω στην Στατιστική και στην Πληροφορικής. Στο κομμάτι της Στατιστικής βρέθηκα αντιμέτωπος με το πρώτο μου Ειδικό Θέμα το οποίο είχε ως αντικείμενο τα Order Statistics and Spacings. Αφού κατανόησα καλά το θέμα, προχώρησα και σε μια εμβάθυνση στις πολυδιάστατες Κατανομές. Τέλος ασχολήθηκα και με δύο εφαρμογές της βιβλιογραφίας πάνω σε πολυδιάστατες Κατανομές Πυκνότητας και Πιθανότητας. Έπειτα στο κομμάτι της Πληροφορικής παρακολούθησα μαθήματα προγραμματισμού, όπως αλγόριθμοι και δομές δεδομένων και ασχολήθηκα στο δεύτερο Ειδικό μου Θέμα με ένα θέμα της Αριθμητικής Ανάλυσης, την επίλυση εξισώσεων μη γραμμικών συστημάτων με 2 αλλά και παραπάνω μεταβλητές. Οι εφαρμογές μου έγιναν σε Matlab. Έγινε και εδώ εμβάθυνση σε συστήματα με παραπάνω από δύο μεταβλητές και προχώρησα σε εφαρμογή παραδειγμάτων της βιβλιογραφίας αλλά και δικών μου σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
Στις Μεταπτυχιακές μου Σπουδές, στο τμήμα Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο μεταπτυχιακό της Τεχνητής Νοημοσύνης, ασχολήθηκα αρκετά με προβλήματα Μηχανικής Μάθησης, Βαθιάς Μάθησης και άλλα. Στο κομμάτι της Μηχανικής Μάθησης παρακολούθησα δύο μαθήματα, με το δεύτερο να είναι επέκταση του πρώτου με περιεχόμενο κάποια Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης. Στο πρώτο κομμάτι της Μηχανικής Μάθησης ασχολήθηκα κυρίως με τους αλγορίθμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται με το μάθημα των Προχωρημένων Θεμάτων Μηχανικής Μάθησης να εμβαθύνει περισσότερο σε εξειδικευμένες στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων με πολλαπλές ετικέτες, πολλαπλές κλάσεις, μη ισορροπημένων δεδομένων και άλλα. Επίσης έγινε αρκετή εμβάθυνση στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής SVM όπως επίσης και σε μεθόδους μείωσης διάστασης των δεδομένων αλλά και ομαδοποίησης αυτών, στην περίπτωση της μη επιβλεπόμενης μάθησης. Τέλος στο κομμάτι της Βαθιάς Μάθησης, έγινε μια εργασία στην οποία έγινε χρήση Νευρωνικών Δικτύων και συγκεκριμένα Συνελικτικών Νευρωνικών και Επαναλαμβανόμενων Νευρωνικών Δικτύων. Μεταξύ άλλων έγινε παρακολούθηση μαθημάτων σχετιζόμενων με την Νευροπληροφορική, την χρήση ρομπότ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αλλά και δημιουργίας οντολογιών με την βοήθεια κάποιων εφαρμογών όπως το TopBraid, Protege και άλλα. Μέσα σε όλα αυτά το κομμάτι της παρουσίασης εργασιών υπήρχε παντού.

Επικοινωνία
Κος Μιχαήλ Καλτσίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: kaltsidis_mixalis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο