Κος Πέτρος Δρακούλης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τ.Ε., Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική στην κατεύθυνση των Ψηφιακών Μέσων, Α.Π.Θ. (2016)

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (16)

  • K. Konstantoudakis, D. Breitgand, A. Doumanoglou, N. Zioulis, A. Weit, K. Christaki, P. Drakoulis, E. Christakis, D. Zarpalas, P. Daras, "Serverless streaming for emerging media: towards 5G network-driven cost optimization", Multimedia Tools &Applications, 81(9), pp 12211-12250, 2022. https://doi.org/10.1007/s11042-020-10219-7
  • A. Chatzitofis, L. Saroglou, P. Boutis, P. Drakoulis, N. Zioulis, S. Subramanyam, B. Kevelham, C. Charbonnier, P. Cesar, D. Zarpalas, S. Kollias, P. Daras, "HUMAN4D: A Human-Centric Multimodal Dataset for Motions & Immersive Media",IEEE Access, Volume 8, pp 176241-176262, 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3026276
  • R. Ustok, U. Acar, S. Keskin, D. Breitgand, A. Weit, P. Drakoulis, A. Doumanoglou, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, F. Iadanza, "Service Development Kit for Media-Type Virtualized Network Services in 5G Networks", IEEE Communications Magazine, 58(7), pp. 51-57, 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/MCOM.001.1900613
  • G. Albanis, N. Zioulis, P. Drakoulis, F. Alvarez, D. Zarpalas, P. Daras, "A Benchmark with Decomposed Distribution Shifts for 360 Monocular Depth Estimation",in Conference on Neural Information Processing Systems, 2021.
  • R. F. Ustok, U. Acar, S. Keskin, D. Breitgand, A. Weit, P. Drakoulis, A. Doumanoglou, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, F. Iadanza, "Service Development Kit for Media-Type Virtualized Network Services in 5G Networks", IEEE Communications Magazine, 58(7), pp. 51-57, 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/MCOM.001.1900613
Επικοινωνία
Κος Πέτρος Δρακούλης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 149)
Fax: +30 2310 464164
Email: petros.drakoulis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο