Κος Απόστολος Δημουλάκης

Βοηθός Έρευνας

  • M.Eng. στην Μηχανική Οικονομία και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2021)

Ο Δημουλάκης Απόστολος έλαβε το δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών του το 2021 από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην προπτυχιακή διπλωματική του εργασία εξέτασε πειραματικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου transfer learning μεταξύ προβλημάτων επεξεργασίας εικόνας και φυσικής γλώσσας χρησιμοποιώντας συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών έχει κάνει την πρακτική του άσκηση στο Εργαστήριο Κατασκευής Ανιχνευτών Στοιχειδών Σωματιδίων στο ΚΕΔΕΚ (Ιούλιος 2018 – Σεπτέμβριος 2018) καθώς επίσης έχει εργαστεί ως βοηθός ερευνητή στο εργαστήριο MDE-Lab του ΤΜΟΔ (Φεβρουάριος 2018 – Ιούνιος 2018). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μηχανική μάθηση, υπολογιστική όραση και ανάλυση χρονοσειρών.

Επικοινωνία
Κος Απόστολος Δημουλάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: adimoulak@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο