Δρ. Δημήτριος Ευστάθιος Χορόζογλου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2012)
  • Πτυχίο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SCIENCE) της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2014)
  • Πτυχίο Διδακτορικού Διπλώματος της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2020)

Ο Δρ. Χορόζογλου Δημήτριος έλαβε το πτυχίο των Μαθηματικών καθώς και το μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην θεωρία γράφων από το τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 2012 και το 2014, αντίστοιχα. Ο Δρ. Χορόζογλου Δημήτριος έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Γεωλογίας του τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το 2020. Η διδακτορική του διατριβή επικεντρώθηκε στην εκτίμηση της μελλοντικής σεισμικής δραστηριότητας του Ελληνικού χώρου, χρησιμοποιώντας πολύ-μεταβλητές χρονοσειρές. Από το 2021, ο Δρ. Χορόζογλου εργάζεται ως μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την βαθιά μάθηση, την θεωρία γράφων, τις πολύ-μεταβλητές χρονοσειρές και τη στατιστική σεισμολογία. Τα τελευταία χρόνια έχει (συν)συγγράψει 14 επιστημονικές εργασίες. Έχει επίσης συμμετάσχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την EC, σχετικά με τον εντοπισμό ανωμαλιών μέσω τεχνικών βαθιάς μάθησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • G. F. Angelis, D. Chorozoglou, S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "AI-enabled Underground Water Pipe non-destructive Inspection.", Multimed Tools Appl. (2023). https://doi.org/10.1007/s11042-023-15797-w
Επικοινωνία
Δρ. Δημήτριος Ευστάθιος Χορόζογλου
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B 17

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 129)
Email: dimitrischorozo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο