Κα Βασιλική Αυγίκου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2002)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση CIHEAM, (2003)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2010)

Η Βασιλική Αυγίκου έλαβε το δίπλωμά της στη Δασολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2002. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία με εξειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση και στα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Υπεύθυνη Έργων και Αναλύτρια Γεωσκόπησης (Earth Observation Analyst) σε πολυάριθμα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα στους τομείς της Πληροφορικής, της χαρτογράφησης χρήσεων γης/κάλυψης γης, φυσικών πόρων, παράκτιας παρακολούθησης και διαχείρισης καταστροφών. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 εργάζεται στο CERTH/ITI και συμμετέχει σε διάφορα H2020 έργα, με έμφαση στον τομέα των έξυπνων πόλεων, της ενέργειας και του διαστήματος.

Επικοινωνία
Κα Βασιλική Αυγίκου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: avgikou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο