Δρ. Ευλάμπιος Αποστολίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2011)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Μηχανική, Queen Mary University of London (2023)

Ο Ευλάμπιος Αποστολίδης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. τον Ιούλιο του 2007, μελετώντας για τη διπλωματική του εργασία μεθόδους ψηφιακής υδατογράφησης εικόνων. Το Νοέμβριο του 2011 έλαβε το δίπλωμά του από το Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα του Παν. Μακεδονίας, εκπονώντας τη διατριβή του επάνω σε μεθόδους ευρετηριοποίησης πολυδιάστατων χώρων. Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ. Τον Αύγουστο του 2023 έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα στην Ηλεκρονική Μηχανική από το Queen Mary University of London, συγράφοντας διατριβή με θέμα αυτόματη περίληψη βίντεο με χρήση μη επιβλεπόμενης βαθειάς μάθησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους βαθειάς μάθησης και αλγορίθμους για ανάλυση, επισημείωση και περίληψη βίντεο. Ενεργεί τακτικά ως κριτής σε συνέδρια και περιοδικά στον τομέα του, και έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων διάδοσης έργου και στην υποστήριξη του διοικητικού συντονισμού μεγάλων έρευνητικών έργων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (46)

  • I. Kontostathis, E. Apostolidis, V. Mezaris, "An Integrated System for Spatio-Temporal Summarization of 360-degrees Videos.", Proc. 30th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, NL, Jan.-Feb. 2024. https://arxiv.org/abs/2312.02576
  • E. Apostolidis, K. Apostolidis, V. Mezaris, "Facilitating the Production of Well-tailored Video Summaries for Sharing on Social Media.", Proc. 30th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, NL, Jan.-Feb. 2024. https://arxiv.org/abs/2312.02616
  • L. Nixon, K. Apostolidis, E. Apostolidis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, B. Philipp, R. Bocyte, "AI and data-driven media analysis of TV content for optimised digital content marketing.", Multimedia Systems Journal (Springer), vol. 30, art. 25, 2024. DOI: 10.1007/s00530-023-01195-7
  • E. Apostolidis, V. Mezaris, I. Patras, "A Study on the Use of Attention for Explaining Video Summarization.", Proc. NarSUM workshop at ACM Multimedia 2023 (ACM MM), Ottawa, Canada, Oct.-Nov. 2023. DOI: 10.1145/3607540.3617138
  • E. Apostolidis, G. Balaouras, V. Mezaris, I. Patras, "Selecting A Diverse Set Of Aesthetically-Pleasing and Representative Video Thumbnails Using Reinforcement Learning.", IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2023), Kuala Lumpur, Malaysia, Oct. 2023. DOI: 10.1109/ICIP49359.2023.10222743
Επικοινωνία
Δρ. Ευλάμπιος Αποστολίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257744
Fax: +30 2310 474128
Email: apostolid@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο