Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

  1. C. Kouzinopoulos, A. Blitsi, G. Stavropoulos, K. Votis, D. Tzovaras, "A fuzzy knowledge-based system for UV exposure management", IEEE WFioT2022. https://wfiot2022.iot.ieee.org/
  2. C. Savvaidis, A. Blitsi, G. Stavropoulos, I. Papoutsoglou, C. Patsonakis, K. Votis, D. Tzovaras, "Decentralising Access Control for IoT environment", IEEE WFioT2022. https://wfiot2022.iot.ieee.org/
Μετάβαση στο περιεχόμενο