Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

  1. E. Martinopoulou, A. Dimara, A. Tsita, S. L. Herrera Gonzalez, R. Marin-Perez, J. A. Sanchez Segado, P. Fraternali, S. Krinidis, C. N. Anagnostopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Novel Social Collaboration Platform for Enhancing Energy Awareness.", IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 195-206). AIAI 2023 IFIP WG 12.5 International Workshops. AIAI 2023. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 677. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34171-7_15
Μετάβαση στο περιεχόμενο