Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

  1. M. Terzidis, N. Mengidis, G. S. Rizos, M. S. Mazi, K. Milousi, A. Voulgaridis, K. Votis, "Challenges in Medical Device Communication: A Review of Security and Privacy Concerns in Bluetooth Low Energy (BLE).", CYBER 2023, The Eighth International Conference on Cyber-Technologies and Cyber-Systems. September 25-29, 2023-Porto, Portugal. https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=cyber_2023_1_110_80054
Μετάβαση στο περιεχόμενο