Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

  1. A. Jalal, P. Peso Parada, G. Pavlidis, V. Moschopoulos, K. Saravanan, C. G. Kontoulis, J. Zhang, A. Drosou, G. Ho Lee, J. Lee, S. Jung, "Locality enhanced dynamic Biasing & Sampling Strategies for Contextual ASR.", Speech Recognition & Understanding for Wellbeing (IEEE ASRU 2023).
  2. A. Mystakidis, N. Tsalikidis, P. Koukaras, C. Kontoulis, P. A. Gkaidatzis, D. Ioannidis, C. Tjortjis, D. Tzovaras, "Power Load Forecasting: A Time-series Multi-step ahead and Multi-model analysis.", Proc. IEEE 58th Int’l Universities Power Engineering Conf. (UPEC 23), 2023.
Μετάβαση στο περιεχόμενο