Δημοσιεύσεις Σε Περιοδικά

  1. A. Dimara, C. Sougles, S. Athanasiou, K. Grigoropoulos, P. Sfakianou, A. Papaioannou, S. Krinidis, D. Triantafyllidis, I. Tzitzios, C. N. Anagnostopoulos, A. Karamanidis, V. Saltagianni, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Holistic plug-n-play autonomous solar system integration: a real-life small-scale demonstration—a practical approach.", Electr Eng 105, 2715–2733 (2023). https://doi.org/10.1007/s00202-023-01830-6
  2. A. Lalas, S. Nousias, D. Kikidis, A. Lalos, G. Arvanitis, C. Sougles, K. Moustakas, K. Votis, S. Verbanck, O. Usmani, D. Tzovaras, "Substance deposition assessment in obstructed pulmonary system through numerical characterization of airflow and inhaled particles attributes", BMC Medical Informatics and Decision Making, 17 (Suppl 3): 173, 2017. [doi: 10.1186/s12911-017-0561-y]
Μετάβαση στο περιεχόμενο