Δημοσιεύσεις Σε Περιοδικά

  1. M. Tountopoulou, F. Vlachaki, P. Daras, N. Vretos, A. Christoforidis, "Indirect Skill Assessment Using AI Technology",Advances in Social Sciences Research Journal, 8(4), pp. 723-737, 2021. DOI: https://doi.org/10.14738/assrj.84.10077
Μετάβαση στο περιεχόμενο