Υποβολή ερευνητικών άρθρων για την ειδική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Energies
Image

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Διευθυντής και Ερευνητής A’, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) και ο Δρ. Δημοσθένης Ιωαννίδης (Ερευνητής Γ’, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) είναι οι Guest Editors της ειδικής έκδοσης του Επιστημονικού Περιοδικού «Energies» με τίτλο «Control and Optimization of Renewable Energy Systems».

Η συγκεκριμένη ειδική έκδοση στοχεύει στο να παρέχει ενημέρωση στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα σχετικά με τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα στον τομέα των έξυπνων δικτύων (Smart Grids), στοχεύοντας σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Τα πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καινοτόμες τεχνολογίες για τοπικές ενεργειακές κοινότητες, νέες μεθόδους για την ενίσχυση της διαχείρισης ενέργειας σε έξυπνες πόλεις, καθώς και ερευνητικούς τομείς για ενεργειακή απόδοση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στα κατανεμημένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υποβολή επιστημονικών άρθρων για την Ειδική Έκδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 31η Μαΐου 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/control_and_optimization_of_renewable_energy_systems

Μετάβαση στο περιεχόμενο