Διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου BIMERR (καινοτόμες εφαρμογές ΒΙΜ στην ανακαίνιση κτιρίων)
Image

H κοινοπραξία του έργου ΒΙΜERR σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ, διοργανώνει την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, Βιωματικό Εργαστήριο (Living Lab Workshop) για την παρουσίαση των εργαλείων του BIMERR σε αντίστοιχους φορείς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανατροφοδότηση περί της χρησιμότητας των σχετικών εργαλείων κατά τη φάση της προ-επικύρωσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο ΒΙΜERR επικεντρώνεται στη διαδικασία ανακαίνισης υπαρχόντων κτιρίων, αξιοποιώντας την τεχνολογία Building Information Modeling (ΒΙΜ) και απευθύνεται κυρίως σε εμπλεκόμενους του κατασκευαστικού τομέα (AEC – Architecture, Engineering & Construction). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, αναπτύσσονται εργαλεία για τη βελτιωμένη απεικόνιση του τρισδιάστατου μοντέλου καθώς και των κατασκευαστικών πληροφοριών που αυτό περιέχει. Ταυτόχρονα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης που αφορά τη λήψη αποφάσεων για την βέλτιστη επιλογή ως προς ανακαίνιση, προσφέροντας παράλληλα αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια των εργασιών και πάντα με γνώμονα την διαλειτουργικότητα.

Κατά τη διάρκεια του Workshop θα παρουσιαστούν 4 βασικοί πυλώνες του ΒΙΜERR. Συγκεκριμένα τα εργαλεία Scan-to-BIM και Augmented Reality Enabled In-Situ Building Feature Annotation (ARIBFA) για την επιτόπου απεικόνιση του 3D μοντέλου, το εργαλείο Process & Workflow Modelling and Automation (PWMA) για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των ειδοποιήσεων καθώς και η εφαρμογή Renovation Decision Support System (RenoDSS) που παρέχει τις προτάσεις και ανακαινιστικές λύσεις. Απώτερος στόχος του Εργαστηρίου είναι η ανατροφοδότηση σχετικά με τη λειτουργικότητα των εργαλείων του ΒΙΜERR, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την τροποποίηση και προσαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΒΙΜERR στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bimerr.eu/

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.es/e/horizon-2020-project-bimerr-living-lab-workshop-registration-163842761109

Μετάβαση στο περιεχόμενο