Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 26ο Διεθνές Συνέδριο Int. Conf. on Multimedia Modeling για το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ
Image

H εργασία των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ σε συνεργασία με το Queen Mary University of London, με τίτλο “Unsupervised Video Summarization via Attention-Driven Adversarial Learning”, και συγγραφείς τους Ε. Αποστολίδη, Ε. Αδαμαντίδου, Α. Μέτσαϊ, Β. Μεζάρη, Ι. Πάτρα, απέσπασε το Βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Paper Award) στο 26ο Διεθνές Συνέδριο Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2020), που έλαβε χώρα στη Daejeon, Korea, στις αρχές Ιανουαρίου.

H βραβευμένη εργασία παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση για τη δημιουργία περιλήψεων βίντεο, που ενσωματώνει έναν μηχανισμό προσοχής (attention) για τον εντοπισμό των σημαντικών τμημάτων του βίντεο, και εκπαιδεύεται χωρίς επίβλεψη μέσω μιας διαδικασίας μηχανικής μάθησης που ονομάζεται generative adversarial learning. Αυτές οι τεχνικές καθιστούν δυνατή την εκπαίδευση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής βαθιάς μάθησης χωρίς να απαιτείται η χρήση ήδη δημιουργημένων περιλήψεων βίντεο ως δεδομένων εκμάθησης. Επιπλέον, ο προτεινόμενος συνδυασμός του μηχανισμού προσοχής και του generative adversarial learning διευκολύνει τη δημιουργία πιο αντιπροσωπευτικών και ελκυστικών περιλήψεων βίντεο. Η εργασία αυτή βρίσκει εφαρμογή σε τομείς δραστηριότητας όπως η τηλεοπτική μετάδοση, τα οπτικό-ακουστικά αρχεία, η διανομή και η αναζήτηση βίντεο μέσω διαδικτύου, και αλλού.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο