Ανοιχτή Μέρα για το κοινό
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σας προσκαλεί να γνωρίσετε τον συναρπαστικό κόσμο της πληροφορικής σε μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό και τις επιχειρήσεις, την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019.

Από τις 12:00 μμ. μέχρι τις 16.00 μμ. επισκέπτες όλων των ηλικιών, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως: η Ρομποτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Ανθρώπινη Συμπεριφορά κ.ά.

Από τις 16.00 μμ. μέχρι τις 18.00 μμ. εκπρόσωποι επιχειρήσεων καθώς και τοπικοί φορείς θα ενημερωθούν από τους ερευνητές του ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ για τα ερευνητικά επιτεύγματα τους, θα ξεναγηθούν στα εργαστήρια του Ινστιτούτου και θα διερευνήσουν δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών.

Η εκδήλωση OPEN DAY του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας “Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019” (#EUinMyRegion). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθενται στο κοινό, μεταξύ άλλων, και τα ερευνητικά αποτελέσματα των ακόλουθων δεκαοκτώ έργων του ΙΠΤΗΛ, που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)» και του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «HORIZON 2020».

* ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)»
# TheARtro: http://theartro.eu
# Eco-Time Machine: https://ecotimemachine.gr/
# Q3D: https://q3d.iti.gr/el
# ΣΕΛΑΣ: https://selas-project.gr/ & https://selas-project.eu/
# Take-A-Breath: https://www.take-a-breath.gr/
# Sit4Energy: https://sit4energy.eu/
* Ευρωπαϊκής Ένωσης «HORIZON 2020»
# GHOST: https://www.ghost-iot.eu/
# GREENSOUL: http://www.greensoul-h2020.eu/
# PLUG-N-HARVEST: https://www.plug-n-harvest.eu/
# RAMCIP: https://ramcip-project.eu/
# SARAFUN: https://www.iti.gr/iti/projects/SARAFun.html
# SMARTsurg: http://www.smartsurg-project.eu/
# V4Design: https://v4design.eu/
# beAWARE: https://beaware-project.eu/
# DIGIART: http://digiart-project.eu/
# MAMEM: http://www.mamem.eu/
# InVid: https://www.invid-project.eu/
# WeVerify: https://weverify.eu/

Τίτλος Εκδήλωσης: Γνωρίστε από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο της πληροφορικής: Ρομποτική, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ανθρώπινη Συμπεριφορά κ.ά.

Περιγραφή: Η εκδήλωση στο πλαίσιο των OPEN DAYS 2019 (#EUinMy Region) έχει στόχο να παρουσιάσει τα επιτεύγματα του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ στο κοινό και τις επιχειρήσεις, σε ευρύ φάσμα πεδίων όπως η Ρομποτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Ανθρώπινη Συμπεριφορά κ.ά.

Ημερομηνία και ώρα: 10 Μαΐου 2019, 12.00 μμ. – 18.00 μμ.

Διοργανώτρια Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Συνημμένα

Αφίσα (309,87 KB)
Πρόσκληση για το Κοινό (264,18 KB)
Πρόσκληση για Επιχειρήσεις & Φορείς (277,15 KB)
Αφίσα - EU in my Region (194,03 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο