Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

32 εγγραφές
6 Μαρτίου, 2023

Η ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Μικτής Πραγματικότητας (MR) έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου η οπτικοποίηση και η εμπειρία χρήστη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο [1]. Σε αυτήν την πρακτική άσκηση,…

25 Μαΐου, 2021

H ακριβής εύρεση της τοποθεσίας (positioning) μέσω ραδιοεντοπισμού (radiolocation) είναι μια γνωστή τεχνολογία με διάφορες εκδοχές όπου η κάθε μια έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Εντοπισμός βάση: χρόνου προσέλευσης, γωνίας λήψης, ισχύς σήματος κλπ). Με την πρόοδο…

25 Μαΐου, 2021

Ο εντοπισμός ψεύτικων ειδήσεων έχει γίνει ένα κρίσιμο πρόβλημα που προσελκύει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον. Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς αρκετά μοντέλα μηχανικής μάθησης που ασχολούνται με την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων που παρουσιάζονται τόσο σε άρθρα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο,…

18 Μαΐου, 2021

Στην παρούσα πρακτική ο/η ασκούμενος/η θα κληθεί να σχεδιάσει (PCB layout design) και να αναπτύξει ηλεκτρονικά κυκλώματα από νανοσωματίδια Αργύρου σε πλαστικά και εύκαμπτα υποστρώματα με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή (3D PCB printing system). Επίσης, ο ο/η ασκούμενος/η θα κληθεί…

18 Μαΐου, 2021

Ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων ή/και επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για τη παραγωγή πολυμερικών και βιοπολυμερικών νημάτων εκτύπωσης, ώστε έπειτα ο φοιτητής να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού (CAD) και προσθετικής κατασκευής με τεχνολογία FDM (Fused Deposition Modeling) για σενάρια εφαρμογών…

17 Μαΐου, 2021

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0) αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και δημιουργεί «έξυπνα εργοστάσια» που συνδυάζουν τη συλλογή δεδομένων και τους αυτοματισμούς με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)…

17 Μαΐου, 2021

Με την ολοένα αυξανόμενη εισαγωγή των τεχνολογιών ΒΙΜ στο κατασκευαστικό κλάδο, πολλαπλές εφαρμογές και εργαλεία μεταφέρονται κατευθείαν στο επίπεδο σχεδιασμού και αρχικής ανάλυσης μίας κτιριακής υποδομής. Στην παρούσα πρακτική ο/η ασκούμενος/η θα κληθεί να αναπτύξει εφαρμογές τύπου plug-in/add-on για…

17 Μαΐου, 2021

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης θα ενσωματωθούν ασύρματοι κόμβοι αισθητήρων σε υπάρχον LoRa δίκτυο, θα γίνει μελέτη και χρήση μεθόδων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα που λειτουργούν με μπαταρία. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε IoT πλατφόρμα, έπειτα από μετατροπή…

17 Μαΐου, 2021

Η πρόβλεψη επικείμενων σφαλμάτων σε μια γραμμή παραγωγής μπορεί να μειώσει τα ελλαττωματικά προϊόντα καθώς και τον νεκρό χρόνο (downtime) μέσω της προληπτικής συντήρησης. Στόχος της πρακτικής είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω υφιστάμενη μεθοδολογία για την πρόβλεψη μελλοντικών σφαλμάτων με…

17 Μαΐου, 2021

Η πρακτική εργασία αφορά τη διερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων μετρικής και σημασιολογικής χαρτογράφησης για εξωτερικούς χώρους και καλλιέργειες, καθώς και μεθόδων για την αυτόνομη, ασφαλή πλοήγηση ρομποτικών συστημάτων στους χώρους αυτούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο