Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

34 εγγραφές
16 Μαΐου, 2024

Στην παρούσα πρακτική, ο/η ασκούμενος/η θα σχεδιάσει (PCB layout design) και θα αναπτύξει ηλεκτρονικά κυκλώματα για εφαρμογές Internet of Things (IoT). Επιπλέον, ο/η ασκούμενος/η θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει υλικολογισμικό για διατάξεις με ενσωματωμένους περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Το πρωτότυπο όπου…

16 Μαΐου, 2024

Στην παρούσα πρακτική ο/η ασκούμενος/η θα κληθεί να ασχοληθεί με τη τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση (Anisoprint) διαφόρων δομών όπως π.χ. κυψελοειδών και ανάλυση μηχανικής συμπεριφοράς αυτών σε φορτίσεις, για την δημιουργία ελαστικών δομών υλικών απορρόφησης κραδασμών όπως θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης…

16 Μαΐου, 2024

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης θα είναι η δημιουργία μοντέλων διεργασιών μεταλλικής εκτύπωσης σε εμπορικό λογισμικό (ANSYS) με σκοπό την ακριβή προσομοίωση της διεργασίας ανάλογα τις επιλεγμένες από τον χρήστη παραμέτρους.

16 Μαΐου, 2024

Στην παρούσα πρακτική, ο/η ασκούμενος/η θα κάνει χρήση λογισμικού για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και τρισδιάστατη εκτύπωση κυκλωμάτων προκειμένου να παραχθεί λειτουργική πλακέτα (με κύκλωμα και εξαρτήματα) με πολυστρωματική δομή. Η εκτύπωση των αγώγιμων και μη στρωμάτων γίνεται με…

6 Μαρτίου, 2023

Η ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Μικτής Πραγματικότητας (MR) έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου η οπτικοποίηση και η εμπειρία χρήστη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο [1]. Σε αυτήν την πρακτική άσκηση,…

25 Μαΐου, 2021

H ακριβής εύρεση της τοποθεσίας (positioning) μέσω ραδιοεντοπισμού (radiolocation) είναι μια γνωστή τεχνολογία με διάφορες εκδοχές όπου η κάθε μια έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Εντοπισμός βάση: χρόνου προσέλευσης, γωνίας λήψης, ισχύς σήματος κλπ). Με την πρόοδο…

25 Μαΐου, 2021

Ο εντοπισμός ψεύτικων ειδήσεων έχει γίνει ένα κρίσιμο πρόβλημα που προσελκύει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον. Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς αρκετά μοντέλα μηχανικής μάθησης που ασχολούνται με την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων που παρουσιάζονται τόσο σε άρθρα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο,…

17 Μαΐου, 2021

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0) αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και δημιουργεί «έξυπνα εργοστάσια» που συνδυάζουν τη συλλογή δεδομένων και τους αυτοματισμούς με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)…

17 Μαΐου, 2021

Με την ολοένα αυξανόμενη εισαγωγή των τεχνολογιών ΒΙΜ στο κατασκευαστικό κλάδο, πολλαπλές εφαρμογές και εργαλεία μεταφέρονται κατευθείαν στο επίπεδο σχεδιασμού και αρχικής ανάλυσης μίας κτιριακής υποδομής. Στην παρούσα πρακτική ο/η ασκούμενος/η θα κληθεί να αναπτύξει εφαρμογές τύπου plug-in/add-on για…

17 Μαΐου, 2021

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης θα ενσωματωθούν ασύρματοι κόμβοι αισθητήρων σε υπάρχον LoRa δίκτυο, θα γίνει μελέτη και χρήση μεθόδων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα που λειτουργούν με μπαταρία. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε IoT πλατφόρμα, έπειτα από μετατροπή…

Μετάβαση στο περιεχόμενο