Δρ. Αργύριος Χριστοδουλίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Προπτυχιακό Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα, 2009)
  • Μεταπτυχιακό Υπολογιστικής Ιατρικής Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο, 2011)
  • Διδακτορικό Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Μόντρεαλ (Καναδάς, 2017)

Ο Αργύριος Χριστοδουλίδης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (IΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Έχει πραγματοποιήσει βασικές σπουδές στην πληροφορική με εφαρμογές στην βιοιατρική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2009). Στην συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στην υπολογιστική ιατρική απεικόνιση (Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου, 2011) και διδακτορικό τίτλο στην μηχανική υπολογιστών (Πολυτεχνείο Μόντρεαλ, 2017). Επίσης, έχει εργαστεί για 3 χρόνια σαν ερευνητής στον ιδιωτικό τομέα (Καναδάς). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται μεταξύ των επιστημονικών πεδίων της υπολογιστικής ιατρικής απεικόνισης, της μηχανικής όρασης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επικοινωνία
Δρ. Αργύριος Χριστοδουλίδης
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257802 (εσωτ. 250)
Fax: +30 2310 474128
Email: argyrios.christodoulidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο