Κα Κυριακή Χρηστάκη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2013)
Η Κυριακή Χρηστάκη έλαβε το πτυχίο της από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2013. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σαν μηχανικός λογισμικού. Από το Δεκέμβριο του 2017 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως ερευνητικός συνεργάτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σχεδίαση λογισμικού, τα 3D γραφικά και τις εφαρμογές εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (7)

  • E. Christakis, Z. Batzos, K. Konstantoudakis, K. Christaki, P. Boutis, D. Sainidis, D. Tsiakmakis, G. Almpanis, T. Dimou, P. Daras, "Low Altitude Image Analysis using Panoptic Segmentation", in TREC Video Retrieval Evaluation, 2021.
  • K. Konstantoudakis, K. Christaki, D. Tsiakmakis, D. Sainidis, G. Albanis, A. Dimou, P. Daras, "Drone Control in AR: An Intuitive System for Single-Handed Gesture Control, Drone Tracking, and Contextualized Camera Feed Visualization in Augmented Reality", Drones, 6(2), pp. 43, 2022.
  • K. Konstantoudakis, D. Breitgand, A. Doumanoglou, N. Zioulis, A. Weit, K. Christaki, P. Drakoulis, E. Christakis, D. Zarpalas, P. Daras, "Serverless streaming for emerging media: towards 5G network-driven cost optimization", Multimedia Tools &Applications, 81(9), pp 12211-12250, 2022. https://doi.org/10.1007/s11042-020-10219-7
  • K. Konstantoudakis, D. Breitgand, A. Doumanoglou, N. Zioulis, A. Weit, K. Christaki, P. Drakoulis, E. Christakis, D. Zarpalas, P. Daras, "Serverless Streaming for Emerging Media: Towards 5G Network-driven Cost Optimization",Multimedia Tools and Applications, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s11042-020-10219-7
  • A. Doumanoglou, P. Drakoulis, K. Christaki, N. Zioulis, V. Sterzentsenko, A. Karakottas, D. Zarpalas, P. Daras, "Zeroth-Order Optimizer Benchmarking for 3D Performance Capture",in Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 10-14, 2021.
Επικοινωνία
Κα Κυριακή Χρηστάκη
Κτήριο Β - Γραφείο 0.16

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 119)
Fax: +30 2310 464164
Email: kchristaki@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο